Limanowa: podpisano porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

11 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie dotyczące współpracy w zakresie gospodarki leśnej na terenie powiatu. Spotkanie zorganizował Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który zaprosił do udziału przedstawicieli Nadleśnictwa Limanowa, Nadleśnictwa Stary Sącz oraz Gorczańskiego Parku Narodowego.

Limanowa: podpisano porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

Celem spotkania było podpisanie porozumienia, które określa zasady i zakres nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Porozumienie podpisali Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa – Janusz Krywult, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafał Tokarz i Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego – Janusz Tomasiewicz. Wicestarosta Limanowski Agata Zięba również uczestniczyła w spotkaniu.


Porozumienie reguluje m.in. kwestie związane z cechowaniem drewna i wystawianiem dokumentów potwierdzających legalność pozyskania drewna, nadzorowaniem i kontrolowaniem właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, wykonywaniem zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem organizmów szkodliwych, ochroną gleby i wód leśnych i innymi.


Porozumienie ma na celu poprawę stanu lasów na terenie powiatu oraz zwiększenie efektywności gospodarki leśnej. Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw z zakresu nadzoru nad lasami, realizacji zadań związanych ze sporządzaniem uproszczonych planów urządzania lasów oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.


Starosta podziękował za dotychczasową współpracę oraz docenił profesjonalizm i zaangażowanie kierownictwa Nadleśnictwa Limanowa, Nadleśnictwa Stary Sącz oraz Gorczańskiego Parku Narodowego. Wręczył też podziękowanie dla Nadleśniczego Janusza Krywulta, za wkład w organizację IV Kiermaszu Bożonarodzeniowego zorganizowanego na Limanowskim Rynku 21 grudnia 2023 roku, a także partnerską pomoc i udział w innych wydarzeniach, poprzez zapewnienie stoiska promocyjnego oferującego dary lasu.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować