Pogoda - Sądeckie.pl

6

Dzisiaj jest: 06. 12. 2021 Do końca roku: 25 dni
Jakość Powietrza:

Limanowa: Zakaz użytkowania wody z wodociągu Kłodne

Limanowa: Zakaz użytkowania wody z wodociągu Kłodne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zakazał picia wody z wodociągu Kłodne z uwagi na przekroczoną ilość bakterii Escherichia coli i jej mętności.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 8 września 2021 r. z wodociągu wiejskiego Kłodne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych – mętność.


W dniu 9 września 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (np. spłukiwanie toalet).

Źródło: gm.Limanowa

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować