Limanowscy strażacy otrzymają 200 tys. zł na doposażenie komendy

17 kwietnia br. doszło do zawarcia porozumienia między Powiatem Limanowskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Limanowscy strażacy otrzymają 200 tys. zł na doposażenie komendy

W ramach tego porozumienia przekazano kwotę 200 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dokument podpisali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. inż. Tomasz Pawlik. W spotkaniu uczestniczyli również etatowy członek Zarządu Wojciech Włodarczyk oraz mł. kpt. Paweł Janczak.

Przekazane środki zostaną wykorzystane na cele inwestycyjne oraz bieżące. Największa kwota, 100 000 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego. Dodatkowo, 60 000 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego, a pozostałe 40 000 zł posłuży do uzupełnienia elementów umundurowania strażaków.

Starosta wyraził radość z faktu, że Rada Powiatu zgodziła się na przekazanie tych środków z budżetu powiatu. Inwestycja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i przyniesie korzyści wielokrotnie w przyszłości.

Wcześniej, na początku kwietnia, przekazano dotacje dla pięciu gmin w łącznej kwocie 90 000 zł w ramach programu o nazwie „Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania”. Program ten polega na zakupie sprzętu alarmowego i syren akustycznych do budynków remiz OSP. Łącznie na ten cel wydano ponad 300 000 zł.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować