Limanowski policjant spotkał się z uczniami. Tematem rozmowy była odpowiedzialność oraz cyberprzestępczość

W ramach działań profilaktycznych, policjant z Zespołu ds. Nieletnich z KPP w Limanowej spotkał się z uczniami z Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży o zagrożeniach związanych z przemocą, agresją i cyberprzestępczością oraz o konsekwencjach prawnych takich zachowań.

Limanowski policjant spotkał się z uczniami. Tematem rozmowy była odpowiedzialność oraz cyberprzestępczość

Policjant wyjaśnił uczniom, co to jest przemoc i agresja, jakie są jej formy i skutki oraz jak należy reagować, gdy jest się ofiarą lub świadkiem takich zdarzeń. Podkreślił również rolę odpowiedzialności prawnej nieletnich, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dopuszczają się oni przemocy lub agresji wobec rówieśników lub pracowników szkoły. Policjant poruszył także temat hejtu w Internecie i sposobów radzenia sobie z nim. Zaznaczył, że hejt jest formą przestępstwa i może być ścigany przez organy ścigania. Policjant ostrzegł również, że łamanie prawa może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak nadzór kuratora czy sprawa w sądzie rodzinnym.


Spotkanie profilaktyczne miało na celu podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości uczniów na problemy społeczne i prawne oraz zachęcenie ich do poszanowania prawa i innych ludzi.


Źródło: KPPL

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować