Łososińscy policjanci zapraszają na debatę ewaluacyjną

Zapraszamy do udziału w społecznej debacie ewaluacyjnej organizowanej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej, która odbędzie się we wtorek, 3 października br. o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Łososińscy policjanci zapraszają na debatę ewaluacyjną

Debata ma na celu przedstawienie i omówienie wyników działań podjętych przez policję i inne instytucje w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej w Łososinie Dolnej. Debata jest także okazją do zgłaszania nowych propozycji i uwag dotyczących tego zagadnienia.


Debata jest częścią projektu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, który realizowany jest przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz komisariatów podległych. Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań z mieszkańcami, na których omawiane są kwestie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego na danym terenie.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie i współpracy z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować