LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów. Podjęto ważne decyzje dotyczące finansów gminy

W listopadzie 2023 roku radni Gminy Grybów spotkali się na LVIII nadzwyczajnej sesji, na której podjęli ważne decyzje dotyczące finansów gminy.

LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów. Podjęto ważne decyzje dotyczące finansów gminy

Zmienili budżet i uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Zatwierdzili też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 oraz program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.


Ponadto ustalili ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.


Źródło: Gm. Grybów, fot. Piotr Gaborek

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować