Małopolska: 100 milionów na drogi lokalne. Rusza nabór wniosków

Do 5 milionów złotych może uzyskać każda małopolska gmina na modernizację lub budowę dróg lokalnych. O pomoc może ubiegać się gmina, powiat, związek międzygminny lub związek powiatów.

Małopolska: 100 milionów na drogi lokalne. Rusza nabór wniosków

Dzisiaj mamy bardzo ważne informacje do przekazania z dyrektorem Romanem Wcisło, którego praca i zapobiegliwość pomnażają nam nieustannie środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Dokładnie dzisiaj chcemy ogłosić kolejny nabór na budowę dróg lokalnych – o te drogi będą mogły aplikować zarówno gminy, powiaty, ale też związki międzygminne. Kwota budżetu na ten projekt to 100 mln. Specjalnie podkreślam - 100 mln, dlatego, że to też mniej więcej równowartość tego - co my zadecydowaliśmy - przekażemy na organizację Igrzysk Europejskich. To chcę podkreślić, aby czuć wymiar tej kwoty - mówił podczas konferencji prasowej marszałek Małopolski Witold Kozłowski.


Beneficjenci będą mogli składać wnioski między 2 listopada a 16 grudnia, każde dofinansowanie będzie na wysokości 63 procent wydatków kwalifikowanych, ale wniosek nie będzie mógł przekraczać 5 mln zł. Mamy nadzieję, że wiele gmin, odległych od centrów, będzie mogło skorzystać i też poprawić te drogi, które przede wszystkim służą głównej komunikacji w tych mniejszych ośrodkach. Oczywiście przedsięwzięć, które realizujemy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich jest zdecydowanie więcej - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.


Wszystkie inwestycje podlegają ustawie o zamówieniach publicznych. W tej chwili będzie nabór, później ocena wniosków, następnie rozstrzygnięcie. Myślę, że niektóre gminy pod koniec pierwszego kwartału, w zależności od tego jaka będzie zima, będą realizować przedsięwzięcia, o które teraz będą się ubiegać - dodał marszałek Witold Kozłowski.


Wnioski można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.


Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 172, (012) 29 90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, lub (012) 29 90 660 (SEKRETARIAT PROW).


W ramach I naboru PROW podpisano 85 umów na łączną kwotę pomocy 60 mln zł.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować