Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Małopolska: 8 nowych linii komunikacyjnych dzięki wsparciu z FRPA

Małopolska: 8 nowych linii komunikacyjnych dzięki wsparciu z FRPA

Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę dotyczącą dofinansowania nowych linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W wydarzeniu wziął udział również wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Nasz zarząd bardzo konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego terytorialnie rozwoju, nie tylko terytorialnie, ale również gospodarczo i kulturalnie. Uruchomienie każdej linii w miejsce, gdzie kiedyś funkcjonowała linia autobusowa, ale z różnych przyczyn jej funkcjonowanie zostało przerwane, to nic innego jak usuwanie tych wykluczeń komunikacyjnych dla mieszkańców. Dotyczy to miejsc, gdzie Małopolanie mają duże problemy z dotarciem do dużych ośrodków, zazwyczaj z tego względu, że prywatnym przewoźnikom nie opłaca się utrzymywać takich połączeń. Dzięki Funduszowi, który wspieramy z budżetu województwa, ich uruchamianie jest możliwe. Wszystkim jego pomysłodawcom i tym, którzy doprowadzili do uchwalenia tej specjalnej ustawy, w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie dziękuję. To jest bardzo ważny instrument podnoszenia poziomu życia naszych mieszkańców, naszej wspólnoty małopolskiej. Jako zarząd województwa jesteśmy wrażliwi na wnioski tych samorządów, które mają największe problemy komunikacyjne - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.


Łącznie dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 1,3 mln zł, co pozwoli na uruchomienie m.in. 8 linii komunikacyjnych o łącznej długości ponad 615 km. Beneficjantem jest Województwo Małopolskie, które dokłada blisko 800 tys. zł.


Cieszę się, że kolejny raz małopolskie samorządy będą mogły skorzystać z pomocy, którą oferuje Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Samorząd województwa nieustannie pracuje nad tym, aby rozbudować sieć komunikacji zbiorowej w regionie, a także podnosić standardy i bezpieczeństwo podróży. Tym razem zostanie uruchomionych 8 linii autobusowych o łącznej długości ponad 600 km. To doskonała wiadomość dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region - dodaje marszałek Witold Kozłowski.


Wśród wszystkich wniosków, jakie trafiły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach II naboru na rok 2022 dla dofinansowania autobusowego transportu publicznego, samorząd województwa małopolskiego ubiegał się o wsparcie dla linii komunikacyjnych:

  • Limanowa - Wieliczka (długość 143,86 km);
  • Brzesko - Bogumiłowice (długość 81,54 km);
  • Wieliczka - Borzęta - Myślenice (długość 51,4 km);
  • Zakopane - Chochołów (długość 39,4 km);
  • Podłęże - Proszowice (długość 73,2 km);
  • Wieliczka - Dobczyce (długości 48 km);
  • Szczyrzyc - Dobczyce (długość 37,8 km);
  • Olkusz - Trzyciąż - Kraków (długość 140 km).


Na trasie tych ośmiu linii znajdzie się łącznie 710 przystanków, a ich całkowita długość to 615,20 km. Łącznie praca eksploatacyjne na tych liniach wynosi 451 807,22 wozokilometrów.


Chcemy usprawnić komunikacyjnie wiele miejsc, aby ułatwić mieszkańcom i turystom podróż po Małopolsce. Wsparcie z Funduszu znacząco przyspieszy ten proces, a co za tym idzie – przyniesie wiele korzyści dla podróżujących - podsumowuje wicemarszałek Łukasz Smółka.


W ramach II naboru do Funduszu w 2022 roku dofinansowano 8 zadań wojewódzkich, 5 powiatowych i 20 gminnych.


W ramach drugiego (dodatkowego) naboru w roku 2022 wnioski o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych złożyło 19 podmiotów, w tym: 15 gmin, 3 powiaty i województwo małopolskie. Wnioskowana łączna kwota dopłat wyniosła ponad 2,8 mln zł. Przyznane dopłaty pozwolą na uruchomienie łącznie 33 nowych linii komunikacyjnych o łącznej długości 1261,2 km. Wśród nich, 356,8 km stanowią linie gminne, 289,2 km linie powiatowe, a 615,2 km linie wojewódzkie.


Zrównoważony rozwój całej Małopolski oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego to zadania, które rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego realizuje ze szczególną dbałością, wykorzystując do tego różne narzędzia. Tylko z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 roku trafi do małopolskich samorządów dofinansowanie w wysokości blisko 38 mln zł, a objętych nim będzie 246 linii komunikacyjnych o długości ponad 9070 km. Dzisiaj podpisujemy umowę poszerzającą dostęp mieszkańców do transportu publicznego z największym beneficjentem Funduszu – samorządem województwa małopolskiego. Gratuluję otrzymanego dofinansowania oraz samego projektu, który połączy kilkanaście małopolskich miejscowości, obejmując trasy o długości nawet ponad 143 km, jak w przypadku linii Limanowa – Wieliczka – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jest to to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować