Pogoda - Sądeckie.pl15

Dzisiaj jest: 15. 06. 2021
Do końca roku: 199 dni
Jakość Powietrza

Małopolska: Blisko 25 mln zł na remonty dróg dojazdowych do pól

Małopolska: Blisko 25 mln zł na remonty dróg dojazdowych do pól

Dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, sięgającej w tym roku prawie 25 mln zł, aż 164 gminy wyremontują drogi dojazdowe do pól. Przekazane w ramach dotacji środki pochodzą z należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gminy otrzymają kwotę w przedziale od 30 tys. zł do 250 tys. zł, a udział finansowy Województwa stanowi 50 proc. wartości zadania. Przyznana kwota zależy od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami ARiMR za rok poprzedni.


Już wkrótce wielu małopolskich rolników skorzysta z tego wsparcia. Finansowane przedsięwzięcia polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii.


Stosowany przez rolników specjalistyczny sprzęt rolniczy wymaga przejezdnych dróg dostosowanych do wymagań nowoczesnego rolnictwa. Zatem dobra jakość dróg dojazdowych do pól ułatwia rolnikom codzienne funkcjonowanie i pracę – mówi Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.


Szacuje się, że za przyznane obecnie prawie 25 mln zł gminy wyremontują blisko 150 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał również ponad 700 tys. zł dla właścicieli gruntów na budowę i renowację zbiorników małej retencji, służących ochronie gruntów rolnych.


Realizacja tych prac przynosi wymierne korzyści zarówno dla gruntów rolnych jak i dla rolników - przyczynia się do spowolnienia spływu i zatrzymania wody w gruncie, co powoduje poprawę stosunków wodnych w glebie, a także zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.


Maksymalne przyznane dofinansowanie stanowiące 80% w tym przypadku wyniosło 50 tys. zł.
Ponadto powiaty otrzymały dofinansowanie powyżej 178 tys. zł stanowiące 80 % na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować