Małopolska: Blisko 80 dotacji na działania z obszaru kultury

77 beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego, takich jak Kapliczki Małopolski, Małopolska Pamięta, Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana, Małopolskie Orkiestry Dęte 2023, Kultura Wrażliwa i Etno Małopolska, odebrało promesy na łącznie prawie 1 milion złotych.

Małopolska: Blisko 80 dotacji na działania z obszaru kultury

W wydarzeniu uczestniczył marszałek Witold Kozłowski. W swoim przemówieniu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu podziękował za obecność i za to, co robią wspaniałe organizacje i ludzie, którzy poprzez swoją aktywność w czasem niewielkich wspólnotach artystycznych ubogacają region i dbają o jego dziedzictwo kulturowe.


Marszałek Małopolski ogłosił również, że konkursy z największą popularnością zostaną powtórzone jesienią tego roku. Zainteresowanie tego typu zadaniami województwa jest dla niego potwierdzeniem, że kierunek obrany na początku kadencji jest właściwy. Zachęca do śledzenia stron internetowych i do aplikowania. W piątkowym wydarzeniu uczestniczył także poseł na Sejm RP Patryk Wicher.


W ramach przedmiotowych konkursów w powiatach gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i w Nowym Sączu przekazano łącznie następujące dotacje: Kapliczki Małopolski – 369,5 tys. zł na 26 dotacji, Małopolska Pamięta – 143 tys. zł na 10 dotacji, Małopolskie Orkiestry - 85 tys. zł na 10 dotacji, Małopolskie Chóry-Małopolska Rozśpiewana - 78 tys. zł na 8 dotacji, Etno Małopolska - 219 tys. zł na 21 dotacji oraz Kultura Wrażliwa – 28 tys. zł na 2 dotacje.


W tym roku, na terenie całego województwa przekazano w sumie 282 dotacje na łączną kwotę 3 milionów 590 tysięcy złotych.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować