Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Małopolska deszczówka 2022. Nabór wniosków rusza 1 marca

Małopolska deszczówka 2022. Nabór wniosków rusza 1 marca

Samorząd Województwa Małopolskiego widzi potrzebę upowszechniania rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody, które oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przyczynią się do poszanowania cennych zasobów wody pitnej.

Kierując się tą zasadą, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 77/22 w sprawie „Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - Małopolska deszczówka”.


Woda deszczowa to bogactwo, którego nie każdy dostrzega, należy je docenić. Przechwytywanie deszczówki jest proste, a ma wiele zalet. Do niezaprzeczalnych zalet należą oszczędności wynikające z magazynowania deszczu, który stanowi względnie czyste i zupełnie darmowe źródło wody, woda deszczowa jest w stu procentach przyjazna dla środowiska, jest lepsza dla roślin, ponieważ nie zawiera chloru - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Powyższe, zakłada wsparcie dla Gmin w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, gruntów będących własnością Gminy bądź zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych, pełniących funkcję odbiorników wód deszczowych i roztopowych z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy w tym polegających na:

  • zbieraniu wody opadowej (deszczowej i roztopowej) z obiektu użyteczności publicznej będącego własnością Gminy lub
  • likwidacji zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia terenu biologicznie czynnego lub
  • zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika wodnego pełniącego funkcję odbiornika wody deszczowej i roztopowej z budynku użyteczności publicznej.


W celu upowszechnienia działań związanych z gromadzeniem wody deszczowej, premiowane są Gminy, które posiadają programy wspierające takie działania skierowane do swoich mieszkańców. Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę jakości przestrzeni zamieszkania - dodaje marszałek Witold Kozłowski.


Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do:

  • tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz innych obszarów zielonych; tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury” poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek, rowów przyulicznych;
  • mycia ulic;
  • podlewania nasadzeń roślin miododajnych – gatunków rodzimych zgodnie z zapisami publikacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny Grodkowice pn.: Kwiecista Małopolska dostępnej na stronie www.malopolska.pl lub innych rodzimych, miododajnych gatunków pozytywnie zaopiniowanych przez IHAR;
  • dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby, mycia podłóg i sanitariatów.


Żyjemy w czasach gwałtownych zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susza i powódź. Często nie możemy efektywnie korzystać z dobrodziejstw wody, ale też zmagamy się z jej niszczącą siłą. Woda, jest cennym zasobem bez którego nie tylko nie ma życia, ale praktycznie każdej otaczającej nas rzeczy, gdyż wykorzystuje się ją zarówno w procesach produkcyjnych, jak i rolnictwie. Dlatego musimy docenić wodę i ją retencjonować, czyli gromadzić w miejscu gdzie spadła, żeby jej nam nie brakowało - podsumowuje wicemarszałek Łukasz Smółka.


Nabór wniosków trwa od 1 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy/Ogłoszenie naboru Małopolska deszczówka 2022.


W razie pytań należy się kontaktować z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580, sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl).


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować