Małopolska: Podpisano kolejne umowy w ramach programu Maluch+

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dzisiaj II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podpisał umowy w ramach programu z burmistrzem Czarnego Dunajca Marcinem Ratułowskim, burmistrz Mszany Dolnej Anną Pękałą, zastępcą burmistrza Limanowej Wacławem Zoniem, wójtem gminy Jodłownik Pawłem Stawarzem, wójtem gminy Podegrodzie Stanisławem Banachem oraz wójtem gminy Zabierzów Elżbietą Burtan.

Małopolska: Podpisano kolejne umowy w ramach programu Maluch+

– Zadaniem programu „Maluch+” jest zapewnienie miejsca w żłobkach i innych placówkach dla dzieci do trzeciego roku życia. Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera rodziców w wychowaniu dzieci m.in. tym właśnie programem, ale i sztandarowym „500+”, który już od stycznia zmieni się w „800+”. To realna pomoc w wychowywaniu dzieci. Bo dla nas rodzina jest najważniejsza – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


„Maluch+” w Czarnym Dunajcu

Czarny Dunajec otrzyma środki z rządowego programu „Maluch+” w wysokości blisko 3,3 mln zł. Dofinansowanie pozwoli na budowę żłobka o powierzchni 974 metrów kwadratowych w Czarnym Dunajcu, przy ul. Targowej.


– Dzięki środkom z programu „Maluch+” w Czarnym Dunajcu powstanie żłobek z 80 miejscami opieki. Zostanie on wyposażony w niezbędne sprzęty. Dodatkowo utworzony będzie plac zabaw. Co ważne, budynek zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Mszana Dolna z „Maluchem”

– Miasto Mszana Dolna wybuduje budynek o powierzchni ponad 1 242 metrów kwadratowych. Będzie się w nim mieściło przedszkole i żłobek o powierzchni blisko 235 metrów kwadratowych. Inwestycja ta pozwoli na zorganizowanie 26 miejsc dla maluchów poniżej trzeciego roku życia. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 1,1 mln zł, które popłynie do gminy w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Zakończenie prac na terenie żłobka planowane jest w sierpniu 2025 roku.


Limanowski „Maluch+” rozpościera skrzydła

Miasto Limanowa otrzyma środki z rządowego programu „Maluch+” w wysokości ponad 1 mln zł.


- Dofinansowanie to pozwoli na budowę żłobka przy ul. Reymonta 3 o powierzchni 257 metrów kwadratowych. Powstanie żłobek z 25 miejscami opieki dla dzieci, a wszystko dzięki środkom z programu „Maluch+”. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień przyszłego roku – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


„Maluch+” w Jodłowniku

- Gmina Jodłownik, z myślą o wsparciu rodziców, wybuduje żłobka. Budynek będzie miał powierzchnię 500 metrów kwadratowych. Inwestycja ta pozwoli na zorganizowanie 56 miejsc dla maluchów poniżej 3. roku życia. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 2,3 mln zł, które popłynie do gminy Jodłownik w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Inwestycja ta obejmie również roboty zewnętrzne: opaskę betonową wokół budynku oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe.


Podegrodzie z „Maluchem+”

- Kolejna inwestycja, ważna dla mieszkańców, zostanie zrealizowana w Podegrodziu. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1 mln zł, które gmina otrzyma w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 – przekazuje wicewojewoda Mateusz Małodziński.


W ramach inwestycji dostosowany zostanie istniejący obiekt. Wykonana będzie instalacja wod.-kan., wymienione zostaną okna i drzwi, wstawione ściany działowe itp. Utworzony zostanie również placu zabaw.


„Maluch+” w gminie Zabierzów

– Gmina Zabierzów wybuduje nowy budynek w Bolechowicach. Budynek o powierzchni około 450 metrów kwadratowych pozwoli na zorganizowanie 120 miejsc opieki dla dzieci do trzech lat. Także tu powstanie plac zabaw oraz dostosowane będzie otoczenie. Dofinansowaniu z programu „Maluch+” 2022-2029 opiewa na blisko 4,9 mln zł – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Prace na terenie nowego żłobka mają się zakończyć w maju 2026 roku.


Wsparcie na całą Małopolskę

Środki na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 przyznane w ramach pierwszego naboru planuje wykorzystać w Małopolsce 79 gmin i 99 innych podmiotów na utworzenie łącznie 265 instytucji opieki (żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna).


W ramach programu „Maluch+” 2022-2029 w Małopolsce powstanie prawie 9 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Kwota, jaka na ten cel zostanie przeznaczona, to 488 mln zł.


Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.


Kolejne umowy uzgadniane są z samorządami i niebawem będą podpisywane.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować