Pogoda - Sądeckie.pl6

Dzisiaj jest: 06. 03. 2021
Do końca roku: 300 dniMałopolska: Ponad 8 mln zł dla szkół w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA

Małopolska: Ponad 8 mln zł dla szkół w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA

Ponad 8 mln zł w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostanie przekazane na publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w Małopolsce.

 

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w celu umożliwienia zdalnego nauczania. W wideokonferencji, która odbyła się 18 listopada uczestniczyli Marta Malec-Lech z zarządu województwa, wicewojewoda Zbigniew Starzec, kurator Barbara Nowak oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji w UMWM.

 

W ramach Pakietu Edukacyjnego MTA w dniach od 5 do 26 października odbywał się konkurs grantowy skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 215 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota wynosi niemal 13 mln zł.

 

Informacje o rozstrzygnięciu naboru o przyznaniu grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1, dostępne są pod linkiem: www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził ocenę złożonych wniosków o przyznanie Grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzyma, zgodnie do zaplanowanych środków finansowych w budżecie projektu, 105 wnioskodawców znajdujących się na liście rankingowej, na pełną wnioskowaną kwotę ponad 8 mln zł. Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego stara się o pozyskanie i zwiększenie środków finansowych na przedmiotowy Grant nr 1 o 4,8 mln zł tak, aby wszyscy wnioskodawcy znajdujący się obecnie na liście rezerwowej otrzymali również dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Podpisywanie umów o dofinansowanie rozpocznie się w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

 

Kolejnym  projektem realizowanym w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA  jest projekt grantowy nr 2 z przeznaczeniem dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEM. Podejście STEAM polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. Wiąże się z rozwijaniem zdolności współpracy i rozwiązywania problemów oraz umiejętności manualnych.

 

Efektem tego działania będzie utworzenie 22 szkół modelowych - po jednej w każdym powiecie. Grant ten zostanie ogłoszony w listopadzie br. Transformacja cyfrowa szkół modelowych będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

 

Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – Pakiet Edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i jednocześnie stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom i nauczycielom.

 

Pakiet Edukacyjny zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia, w sposób komplementarny, działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Jest częścią porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty, czyli wszystkich osób i instytucji odpowiedzialnych za organizowanie, prowadzenie i rozwój systemu edukacji, zarówno na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, a ich łączna wartość wyniesie 35 mln zł.

 

Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować