Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny - Ponad 4 mln zł dla najlepszych uczniów

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny - Ponad 4 mln zł dla najlepszych uczniów

Komisja Stypendialna powołana przez marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiła listę rankingową, którą zatwierdził dziś, 4 maja Zarząd Województwa Małopolskiego. Regionalny Program Stypendialny kierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. To już piąta edycja projektu, który trwa nieprzerwanie od roku szkolnego 2016/2017.

Stypendia obecnie otrzyma 675 uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki edukacyjne oraz odnoszący sukcesy w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w obecnej edycji to ponad 4 mln 200 tys. złotych, w tym: dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – 1 mln 94 tys. 400 zł, dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – 552 tys. zł, dla uczniów szkoły ponadpodstawowej – 2 mln 556 tys. zł.


Ten program jest dla wszystkich uczniów z Małopolski, zarówno klas podstawowych, jak i ponadpodstawowych, czyli np. tegorocznych maturzystów. Chcemy w ten sposób docenić ich ciężką pracę, trud jaki chcieli podjąć, aby osiągać wysokie wyniki w nauce. To nasz wyraz troski o przyszłe pokolenia. Jestem przekonany, że to stypendium zmobilizuje młodych Małopolan do dalszych sukcesów – mówi marszałek Witold Kozłowski.


Podczas tegorocznego naboru zostało złożone osobiście oraz przesłane pocztą, łącznie 891 wniosków, praktycznie ze wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Tradycyjnie już najwięcej wniosków wpłynęło z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – 438 wniosków, a na kolejnych miejscach uplasowały się takie regiony jak: subregion tarnowski (wraz z powiatem bocheńskim) – 187 wniosków, subregion sądecki – 151 wniosków, małopolska zachodnia – 70 wniosków, subregion podhalański – 39 wniosków oraz powiaty i miasta położone poza województwem małopolskim takie jak: powiat buski, powiat dębicki, miasto Jaworzno, powiat kazimierski oraz powiat tarnogórski – łącznie 6 wniosków. Aplikacji spełniających kryteria formalne złożono 808, czyli blisko 91% wszystkich wniosków.


Szczegółowo liczba wniosków oraz przyznanych stypendiów przedstawia się następująco:
 1. Kraków – 194 wnioski, przyznano 149 stypendiów,
 2. Powiat krakowski – 125 wnioski, przyznano 102 stypendiów,
 3. Powiat myślenicki – 96 wnioski, przyznano 65 stypendiów,
 4. Powiat proszowicki – 8 wniosków, przyznano 6 stypendiów,
 5. Powiat wielicki – 15 wniosków, przyznano 11 stypendiów,
 6. Tarnów – 29 wniosków, przyznano 23 stypendia,
 7. Powiat bocheński – 14 wniosków, przyznano 11 stypendiów,
 8. Powiat brzeski – 20 wniosków, przyznano 20 stypendiów,
 9. Powiat dąbrowski – 29 wniosków, przyznano 24 stypendia
 10. Powiat tarnowski – 95 wniosków, przyznano 78 stypendiów,
 11. Nowy Sącz – 19 wniosków, przyznano 15 stypendiów,
 12. Powiat gorlicki – 20 wniosków, przyznano 12 stypendiów,
 13. Powiat limanowski – 76 wnioski, przyznano 53 stypendia,
 14. Powiat nowosądecki – 36 wnioski, przyznano 23 stypendia,
 15. Powiat nowotarski – 24 wnioski, przyznano 17 stypendiów,
 16. Powiat suski – 8 wnioski, przyznano 6 stypendiów,
 17. Powiat tatrzański – 7 wniosków, przyznano 6 stypendiów,
 18. Powiat chrzanowski – 16 wniosków, przyznano 14 stypendiów,
 19. Powiat olkuski – 17 wniosków, przyznano 14 stypendiów,
 20. Powiat oświęcimski – 9 wniosków, przyznano 7 stypendiów,
 21. Powiat wadowicki – 28 wniosków, przyznano 17 stypendiów,
 22. Pozostałe – 6 wniosków, przyznano 2 stypendia.


Należy także zauważyć, iż na łączną liczbę wniosków, we wspomnianej wysokości 891, składały się 253 aplikacje uczniów uczęszczających do klas 5-7 szkoły podstawowej, 104 aplikacje 8-klasistów, oraz 534 aplikacje uczniów szkół ponadpodstawowych.


Wysokość stypendiów wahała się w zależności od etapu edukacyjnego i wynosiła odpowiednio:
 1. Dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – 4.800,00 zł,
 2. Dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – 6.000,00 zł,
 3. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 7.200,00 zł.

Aby ubiegać się stypendium należało spełnić jednocześnie dwa warunki tj. posiadać odpowiednią średnią arytmetyczną ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów przyrodniczych, ścisłych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poziomie:
 1. Dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – minimalnie 5,30/5,75
 2. Dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – minimalnie 5,35/5,60
 3. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – minimalnie 5,10/5,30 dla uczęszczających do klas pierwszych lub minimalnie 5,10/5,10 dla uczęszczających klas wyższych.

Trzeba również podkreślić, jak wielu szczególnie uzdolnionych uczniów otrzymywało nie tylko punkty premiujące za wysoką średnią ocen, ale także dodatkowo za:
 1. Osiągnięcia w konkursach – 63 uczniów,
 2. Osiągnięcia w olimpiadach krajowych – 71 uczniów,
 3. Osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych – 1 uczeń,
 4. Niestandardowe formy kształcenia – 42 uczniów.

Takie sukcesy jednoznacznie pokazują jak wielu młodych Małopolan jest wszechstronnie uzdolnionych – dodaje marszałek Witold Kozłowski.


Ponadto, zasadą przy przyznawaniu stypendiów jest kierowanie się wyrównywaniem szans edukacyjnych, dlatego właśnie uczniowie otrzymują punkty premiująca za:
 1. Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim z czego skorzystało 319 uczniów,
 2. Trudną sytuację materialną z czego skorzystało 66 uczniów,
 3. Wywodzenie się z rodziny wielodzietnej, czyli 3+ z czego skorzystało 199 uczniów,
 4. Z tytułu orzeczonej niepełnosprawności z czego skorzystało 12 uczniów.

Regionalny Program Stypendialny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Trzeba również zaznaczyć, iż w ciągu najbliższego miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego będzie zatwierdzał listy rankingowe dotyczące przedsięwzięcia strategicznego pn. „Regionalny Program Stypendialny” finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego. W tym projekcie, na którego realizację przewidziano tylko w tym roku szkolnym kwotę 950.000,00 zł zostanie przyznane ponad 200 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz studentów na kwotę ponad 5 mln zł.


Źródło: UMWM, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować