Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 03. 2021
Do końca roku: 299 dniMałopolska Tarcza Antykryzysowa: rusza II nabór wniosków w ramach "Kooperacji przeciw COVID"

Małopolska Tarcza Antykryzysowa: rusza II nabór wniosków w ramach "Kooperacji przeciw COVID"

Dzięki uruchomieniu II naboru w ramach realizacji zadania „Kooperacje przeciw COVID” kolejne małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mają szansę otrzymać pomoc finansową w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

We wtorek 29 września Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach II naboru do zadania „Kooperacje przeciw COVID”. Jest ono realizowane w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomoc finansowa przeznaczona jest głównie na doposażenie stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

Uruchomienie II naboru w ramach realizacji zadania „Kooperacje przeciw COVID” pozwoli w szczególności na przekazanie kolejnym jednostkom samorządu terytorialnego ponad 600 tysięcy zł na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.  

Do składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” uprawnionych jest 50 jednostek, które nie wzięły udziału w I naborze wniosków, realizowanym w dniach od 23 lipca do 5 sierpnia 2020 r. oraz JST, które w wyniku przedmiotowego naboru, otrzymały dofinansowanie w mniejszej wysokości niż kwota maksymalnego dofinansowania wyliczana indywidualnie dla danej jednostki.

Nabór trwa od 29 września do 5 października 2020 r. do godziny 12.00.

Prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.malopolska.pl oraz www.rops.krakow.pl   

 

Źródło i fot. UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować