Pogoda - Sądeckie.pl18

Dzisiaj jest: 18. 04. 2021
Do końca roku: 257 dni
Jakość Powietrza

Małopolska: Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic

Małopolska: Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic

Siedem obwodnic powstanie w Małopolsce w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, obejmującego terytorium całego kraju.

W Małopolsce będą to obwodnice: Limanowej, Nowego Targu, Piwnicznej, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Trzebini i Wschodnia Obwodnica Tarnowa. Większość obwodnic jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku obwodnicy Makowa Podhalańskiego planowane jest w najbliższych dniach.

Aktualny stan zaawansowania prac

  • Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Przedstawione warianty przebiegu mają długości od 2 do 2,5 km. Ten etap prac ma się zakończyć w kwietniu 2022 r.

Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w Programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką, w celu usprawnienia połączeń granicznych.

  • Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

12 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic, która obejmuje przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na tą część zadania wykonawca ma, zgodnie z podpisana umową, 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie 4 182 000,00 złotych.

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

  • Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy.    

  • Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73

W przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica równolegle poprawi dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja przygotowywana od dłuższego czasu. W 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów.

  • Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

W sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia gmina przygotowuje dokumentację, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez gminę Wadowice 9 lipca 2020 r.

Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Obwodnica ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.  

  • Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79

21 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą Sweco Engineering na przygotowanie studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach studium analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Dokument ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a koszt prac wynosi 416 970,00 zł.

Głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze.  

  • Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w najbliższych dniach. Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem.

 

Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować