Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

Małopolskie szpitale łączą siły w działaniach w zakresie onkologii. W tym również sądecka placówka

Małopolskie szpitale łączą siły w działaniach w zakresie onkologii. W tym również sądecka placówka

Choroby nowotworowe, to druga najczęstsza po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Polsce. Corocznie ponad 160 tysięcy osób, w tym ponad 12 tysięcy Małopolan otrzymuje diagnozę choroby nowotworowej, z czego ponad 100 tys. Polaków i odpowiednio ponad 8 tys. mieszkańców Małopolski nie udaje się uratować. Czas zmienić te niechlubne statystyki.

Współpraca czterech małopolskich szpitali tworzących konsorcjum „Onkologia Małopolska” to szansa na przygotowanie wspólnych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów. To też nadzieja na poprawę skuteczności terapii oraz jakości życia pacjentów, a także upowszechnianie nowatorskich rozwiązań wdrażanych w Małopolsce.


Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jednoczą siły w obszarze posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w celu wypracowania wspólnych procedur służących wdrażaniu profilaktyki oraz kompleksowego procesu, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy małopolskich lecznic.


List intencyjny pomiędzy czterema naszymi – mówiąc ogólnie – lecznicami dotyczy koordynacji różnego rodzaju działań związanych z chorobami onkologicznym. Dla nas jest to bardzo ważne, bo do tej pory ta współpraca w różnym zakresie była, ale chcieliśmy przybrać formę większego „zbliżenia” w działaniach w zakresie onkologii. Będzie to wielowątkowa współpraca: wymiana doświadczeń, szkolenia, wzajemne wspieranie, wspólne staranie o zakup specjalistycznego sprzętu. To jest to ciągłe szukanie synergii – wartości dodanej, która wynika z dobrej współpracy. Nie ograniczamy jednak tej inicjatywy jedynie do podpisania listu intencyjnego, ale również przekażemy ok. 250 tys. złotych do szpitala, który w tej inicjatywnie będzie wiodący. Liczymy, że doskonała wiedza, umiejętności i doświadczenie wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego tych placówek, a także nowoczesne zaplecze sprzętowe oraz rozwiązania organizacyjne przyczynią się do jeszcze lepszej diagnostyki, terapii i rehabilitacji w obszarze chorób onkologicznych – mówi marszałek Witold Kozłowski.


Podstawowym zadaniem konsorcjum będzie współpraca na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów złośliwych u chorych z Województwa Małopolskiego. W ramach działań planowane jest m.in.: opracowanie wspólnej strategii profilaktyki pierwotnej, wtórnej i III fazy schorzeń onkologicznych, wypracowanie wspólnego standardu opieki onkologicznej, prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii. Ponadto będą monitorowane powikłania, efekty leczenia oraz inne niezbędne wskaźniki, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie systemu umożliwiającego przekierowywanie pacjentów do badań czy procedur terapeutycznych w innych ośrodkach należących do konsorcjum.


Wzajemna współpraca podmiotów leczniczych niewątpliwie przyczyni się przeciwdziałania negatywnym skutkom późnego rozpoznania i ograniczenia dostępności do kompleksowego leczenia nowotworów, a posiadane możliwości każdego z uczestników konsorcjum pozwolą na przygotowanie wspólnych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce i terapii nowotworów – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.


Wieloośrodkowa współpraca w onkologicznych dziedzinach medycyny ma szansę przyczynić się do poprawy uzyskiwanych wskaźników skuteczności terapii, poprawy jakości życia pacjentów, a także upowszechniania nowatorskich rozwiązań, które dzięki małopolskim lekarzom będą mogły być wdrażane także w innych ośrodkach w całej Polsce.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować