Marszałek Witold Kozłowski z wizytą w nowosądeckim MORD, agendach UMWM oraz Centrum Sztuki Mościce

29 listopada Marszałek Małopolski Witold Kozłowski odbył kolejne spotkania z samorządowcami, mieszkańcami, petentami w agendach zamiejscowych UMWM w Nowym Sączu i Tarnowie.

Marszałek Witold Kozłowski z wizytą w nowosądeckim MORD, agendach UMWM oraz Centrum Sztuki Mościce

Dzień rozpoczął jednak od wizyty w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, gdzie rozmawiał z dyrektorem Markiem Pławiakiem.


W agendzie zamiejscowej UMWM w Nowym Sączu marszałek spotkał się między innymi z wójtem Łącka Janem Dziedziną, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robertem Ślusarkiem, czy burmistrzem Gorlic Łukaszem Bałajewiczem. Rozmowy dotyczyły spraw bieżących, budowy obwodnicy Łącka, czy współpracy przy organizacji przyszłorocznych "Dni Łukasiewicza" w Gorlicach.


W Tarnowie z kolei marszałek Witold Kozłowski spotkał się wójtem Pleśnej Józefem Knapikiem i prezesem tutejszej OSP Tadeuszem Ścieżką, ale także społecznością Szczucina: burmistrzem Janem Sipiorem, wiceburmistrzem Tomaszem Bełzowskim, członkami orkiestry dętej OSP oraz zespołami Clave de sol i i Bell Canto.


Te spotkania pozwalają mi na bieżąco przyglądać się planom inwestycyjnym w małopolskich gminach. Cieszę się, że samorządowcy, działacze społeczni i mieszkańcy chętnie przyjeżdżają, by się spotkać i rozmawiać. Dziś otrzymałem także spore wyróżnienie: z rąk przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowym Sączu odebrałem jubileuszowy medal 40-lecia działalności PSD - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.


Marszałek spotkał się także w Centrum Sztuki Mościce z Piotrem Barszczowskim, autorem "Ostatniej Wieczerzy XXI wieku", która podczas 12. Biennale we Florencji zdobył złoty medal Wawrzyńca Wspaniałego oraz nagrodę publiczności.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować