MCK Sokół i Muzeum Etnograficzne w Krakowie będą współpracować

9 lipca 2024 roku w Krakowie, stolicy województwa małopolskiego, podpisano porozumienie o współpracy między Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ a Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli. Dyrektorzy obu instytucji, Monika Dudek i Andrzej Zarych, zobowiązali się do zintegrowanej współpracy w dziedzinie upowszechniania, rozwoju i promocji kultury Małopolski.

MCK Sokół i Muzeum Etnograficzne w Krakowie będą współpracować

Porozumienie zakłada organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty i spektakle, oraz podtrzymywanie międzypokoleniowej transmisji kulturowej. Pierwszym owocem tej współpracy będzie wystawa starych fotografii, zatytułowana „Czas naświetlania / Czas wywoływania. Fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku”. Ekspozycja zaprezentuje unikatowe zdjęcia dokumentujące życie i kulturę dawnych lat. Wystawę będzie można zobaczyć w przyszłym roku w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.

Dodatkowo, porozumienie uwzględnia wspólne działania na rzecz dokumentowania i archiwizacji wydarzeń oraz zjawisk kultury, promocję dziedzictwa Małopolski oraz współpracę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację kolejnych inicjatyw kulturalnych. Jest to ważny krok w zacieśnianiu współpracy między instytucjami kultury województwa małopolskiego.

Źródło: MCK Sokół, fot. archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować