MCK Sokół organizatorem projektu „Kultura z klimatem”

Organizatorzy zapraszają do udziału w projekcie „Kultura z klimatem”.

MCK Sokół organizatorem projektu „Kultura z klimatem”

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ pokaże, że instytucja kultury może inicjować w wymiarze lokalnym działania stanowiące odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu. Jednocześnie może pełnić aktywną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród swoich odbiorców oraz kształtować i wspierać silną sieć organizacji i ludzi działających na rzecz klimatu i środowiska w regionie.


MCK SOKÓŁ, dzięki projektowi „Kultura z klimatem” chce dać odbiorcom przestrzeń do spotkania, rozmowy i wspólne działanie!


Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka są faktem. Aby zminimalizować ich negatywne skutki musimy działać teraz. Kultura i sztuka mogą być doskonałym nośnikiem treści i narzędziem edukacji na temat zmian klimatu i ekologii. Działania twórcze, angażujące lokalną społeczność, wspierają proces kształtowania silnej wspólnoty, która będzie w stanie przetrwać różnego rodzaju kryzysy. Pobudzają zmianę i włączają mieszkańców miast, miasteczek i wsi w przemianę otaczającej rzeczywistości w bardziej przyjazną i poprawiającą jakość ich życia.


Więcej informacji na stronie: www.mcksokol.pl


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować