Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

MCK Sokół podpisało porozumienie z Sądeckim Związkiem Strzeleckim Strzelec

MCK Sokół podpisało porozumienie z Sądeckim Związkiem Strzeleckim Strzelec

W czwartek 27 maja br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, a Związkiem Strzeleckim STRZELEC Organizacją Społeczno-Wychowawczą, Jednostką Strzelecką w Nowym Sączu. Ma ono na celu m.in. powołanie Sokolej i Strzeleckiej Grupy Rekonstrukcyjnej, składającej się z młodych ludzi.

W spotkaniu wzięli udział dyrektor MCK SOKÓŁ Andrzej Zarych, komendant ZS Strzelec OSW bryg. Sławomir Szczerkowski oraz poseł Patryk Wicher.


Wspólnie ze Związkiem Strzeleckim STRZELEC Organizacją Społeczno-Wychowawczą, a właściwie Jednostką Strzelecką 2006 w Nowym Sączu, będziemy tworzyć grupę rekonstrukcyjną obejmującą przedstawianie dawnych drużyn strzeleckich i sokolich. Podpisujemy to porozumienie, w którym zobowiązujemy się formalnie do tworzenia tej grupy rekonstrukcyjne i tego, że będzie ona widoczna nie tylko w Nowym Sączu, ale też w całym regionie na różnego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach – powiedział dyrektor MCK Sokół Andrzej Zarych.


Działania, które podjęliśmy z MCK Sokół już kilka miesięcy temu przyniosły efekty. W mundurach prezentuje się nasza młodzież ze Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 w Nowym Sączu oraz z ZS nr 2 im. Związku Sybiraków, gdzie prowadzimy klasy mundurowe, które należą do ścisłej czołówki w Polsce. Poszerzenie oferty historycznej poprzez powstanie pododdziału historycznego pokazuje, że działalność MCK Sokół, szkoły Strzelca, wielu instytucji oraz parlamentarzystów przynosi efekty przede wszystkim dla młodzieży. I to właśnie dla nich chcemy, żeby w tych mundurach i z tym wyposażeniem mogli poczuć się jak ich poprzednicy i aby mogli pokazywać dzisiaj społeczeństwu, że kultywujemy te tradycje historyczne i jest nam to bardzo bliskie. Czyny i szkolenie przekładają się na dyscyplinę i przygotowanie młodego człowieka do m.in. służb mundurowych i pełnienia funkcji społecznych w rożnych dziedzinach życia - tłumaczy komendant ZS Strzelec OSW bryg. Sławomir Szczerkowski.


Przypominamy to, że historia jest najlepszą nauczycielką przyszłości. Dzięki historii i pamięci o wielkich bohaterach, o ojcach założycielach i tych którzy przelali swoją krew dla wolności i niepodległości naszego narodu, to co kultywujemy to rodzi naszą tożsamość ta pamięć, która kwitnie i się rozwija. Chcemy pokazywać, że dzisiejsza młodzież potrafi oddać kawałek siebie i swojego czasu, żeby nie tylko ćwiczyć fizycznie, ale także kultywować tradycje i pamięć o naszych przodkach i organizacjach paramilitarnych bez których nie byłoby dzisiejszej niepodległości. Strzelcy i Sokoły to dwie największe organizacje paramilitarne z okresu przedwojennego, które były naszą chlubą i dumą. Bardzo mocno zakorzenione w Nowym Sączu i naszej tradycji lokalnej – mówi poseł Patryk Wicher.


W przyszłym roku odbędzie się pierwszy w historii Krajowy Zlot Strzelców i Sokołów, który będzie zorganizowany na starosądeckich błoniach. Będą też inne działania m.in. biegi sokole, akcje historyczne i patriotyczne. Grupa rekonstrukcyjna będzie uczestniczyła w różnych mszach świętych, wystąpieniach, rekonstrukcjach oraz w celebrowaniu ważnych wydarzeń historycznych w naszym regionie.  


W poniższym materiale filmowym pokaz musztry wojskowej z bronią w wykonaniu członków grupy rekonstrukcyjnej. 


Fot. i film MCK Sokół Nowy Sącz

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować