MCK Sokół przystąpiło do organizacji 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje, że przystąpiło do organizacji 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i przyjęło na siebie rolę gospodarza eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu sądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).

MCK Sokół przystąpiło do organizacji 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie – we współpracy z wyznaczonymi instytucjami artystycznymi oraz ośrodkami kultury.


Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

  • młodzieży szkół ponadpodstawowych
  • dorosłych.


Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę, uczestnik wykonuje prozę oraz wiersz, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 12 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

D. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.


ELIMINACJE

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

A. ŚRODOWISKOWO-MIEJSKICH:

zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres Organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych,

w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

B. POWIATOWYCH:

ORGANIZATORZY eliminacji – rejon tarnowski tutaj

ORGANIZATORZY eliminacji – rejon sądecki tutaj

C. REJONOWYCH

dla rejonu sądeckiego: 9 kwietnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator: Edyta Giza, tel. 18 448 26 41, e.giza@mcksokol.pl

dla rejonu tarnowskiego: 15 kwietnia br. w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl

D. WOJEWÓDZKICH:

termin zostanie podany niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatorów

miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.Regulamin, Turniej recytatorski, Wywiedzione ze słowa – karta uczestnictwa, Teatr jednego aktora – karta uczestnictwa, Poezja śpiewana – karta uczestnictwa do pobrania tutaj.


Źródło MCK Sokół, fot. Bartłomiej Wawrzyniak

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować