Miasto Nowy Sącz gospodarzem tegorocznych, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Małopolsce

Miasto Nowy Sącz było gospodarzem tegorocznych, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Małopolsce. W bieżącym roku przypadają dwie ważne rocznice - 150-lecie Nowosądeckiej Straży Pożarnej oraz 25-lecie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości gratulacje w imieniu samorządu regionalnego - marszałka Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Tadeusza Dudy – wraz ze złotym medalem Polonia Minor przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Miasto Nowy Sącz gospodarzem tegorocznych, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Małopolsce

150 lat temu na ziemi sądeckiej powstała jedna z pierwszych ochotniczych straży pożarnych, a dziś w Małopolsce funkcjonuje 1356 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których działa ponad 70 tysięcy strażaków gotowych o każdej porze, niejednokrotnie z narażeniem zdrowia a nawet życia, nieść pomoc potrzebującym.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone ze 150-leciem Nowosądeckiej Straży Pożarnej i 25-leciem Oddziału Powiatowego ZOSP RP zgromadziły przedstawicieli służb mundurowych, parlamentarzystów, samorządowców oraz sądeczan. Obecni byli m.in. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Przemysław Przęczek, małopolski komendant wojewódzki PSP oraz druh Edward Siarka, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Z okazji jubileuszu 150-leca istnienia jako wyraz uznania za dotychczasową działalność na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletnią służbę i pracę na rzecz Małopolski i Małopolan Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Złoty Medal Polonia Minor wręczył wicemarszałek Łukasz Smółka w towarzystwie radnych województwa Grzegorza Biedronia i Stanisława Pasonia.

Małopolanie są dumni z małopolskich strażaków. Małopolska straż pożarna, polska straż pożarna stanowi biało-czerwoną drużynę tak, jak nasze barwy narodowe. Bardzo się cieszę, że w Małopolsce udało się wytworzyć biało-czerwoną drużynę jako drużynę profesjonalistów. Cieszę się również, że w ostatnim czasie nasi strażacy, małopolscy strażacy, bardzo dużo inwestują w nowoczesny sprzęt, a nade wszystko inwestują w młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ten proces, który jest rozpoczęty w Małopolsce daje dużą nadzieję, że nasza formacja - oceniana jako jedna z najlepszych w Europie - dalej będzie się rozwijać – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedstawiciel samorządu regionalnego przekazał również na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP st. bryg. Pawła Motyki list okolicznościowy od marszałka Witolda Kozłowskiego, w którym napisał między innymi:

Jednym z priorytetów działań Województwa Małopolskiego jest zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu. W maju 2019 roku zostało zawarte – jako pierwsze tego typu w kraju – wielostronne porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy udziale Wojewody Małopolskiego, a 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, porządku, ratownictwa oraz ochrony środowiska w regionie. (…) Dzięki temu, w ciągu tych lat, zrealizowaliśmy ponad 1500 zadań skierowanych do Ochotniczych Straży Pożarnych za łączną kwotę ponad 41 mln zł, dodatkowo 19 mln zł przekazaliśmy do Państwowej Straży Pożarnej, do Policji, Straży Granicznej oraz do wodnego i górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – to łącznie ponad 60 mln zł, które asygnowaliśmy po to, aby wszyscy mogli dysponować coraz lepszym sprzętem i warunkami pracy - zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować