Miasto Nowy Sącz z dofinansowaniem na modernizację kolejnej drogi. Której?

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Budowa, remont, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia w Nowym Sączu”.

Miasto Nowy Sącz z dofinansowaniem na modernizację kolejnej drogi. Której?

Oto szczegóły projektu:

 • Dofinansowanie: 1 774 566,87 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 1 952 004,04 zł
 • Data podpisania promesy inwestycyjnej: marzec 2024 r.

Projekt zakłada rozbudowę ulicy Jamnickiej na odcinku o długości od 0+250,00 do 0+455,00 km, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące prace:

 • Nawierzchnia jezdni: Wykonana z asfaltobetonu wraz z odpowiednią podbudową.
 • Chodnik: Wyłożony kostką brukową.
 • Ścieżka rowerowa: Wykonana z asfaltobetonu.
 • Krawężniki kamienne.
 • Obrzeża betonowe na ławie betonowej.
 • Kanał deszczowy: Z rur o średnicy 500 mm, z przykanalikami.
 • Kanał technologiczny.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych.
 • Oświetlenie uliczne.
 • Doświetlenie przejść dla pieszych.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo, projekt ma na celu podwyższenie standardu technicznego układu komunikacyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza. Nową infrastrukturę będą mogli wykorzystywać wszyscy mieszkańcy, turyści, podróżni oraz inni uczestnicy ruchu drogowego.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować