Pogoda - Sądeckie.pl

20

Dzisiaj jest: 20. 09. 2021 Do końca roku: 102 dni
Jakość Powietrza

MRiPS: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

MRiPS: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca br. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.


Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (wzrost o 11%),
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o 14%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 719 zł (wzrost o 11%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %); kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);
  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).


Źródło: MRiPS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować