Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt "Galicyjski Festiwal Zmysłów - sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu"

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - oddział Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt "Galicyjski Festiwal Zmysłów - sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu"

Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych oraz działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.


Projekt „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” to wielowątkowy program o charakterze edukacyjno-kulturowo-popularyzatorskim. Założeniem programu jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Miasteczku Galicyjskim - oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zaplanowane działania i materiały dostępnościowe stworzą warunki do integracji różnych grup wiekowych i społecznych oraz aktywizację osób o utrudnionym dostępie do kultury.


Projekt, oprócz niwelowania barier w dostępie do kultury, zakłada szereg działań towarzyszących festiwalowi o charakterze warsztatowym, animacyjnym i artystycznym.


W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. Wydarzenie plenerowe „Multisensoryka – wzrok, dotyk, smak i powonienie”
  2. Cykl warsztatów multisensorycznych „Uczta zmysłów” składający się z 4 bloków tematycznych (warsztaty garncarskie, warsztaty malowania na szkle, warsztaty wyrobu mydełek z wosku pszczelego, warsztaty kulinarne).


Podstawowe założenia dla realizacji projektu:


Czas realizacji: do 31.12.2023 r.


Partnerzy projektu:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
  • Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu
  • Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu


Wysokość dofinansowania: 75 000,00 zł

Całkowita wartość: 124 491,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Źródło: Muzeum Okręgowe NS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować