Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wydało nową publikację o charakterze naukowym, pt. „Studia Sandecjana”

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wydało nową publikację o charakterze naukowym, pt. „Studia Sandecjana”

Książka, napisana pod redakcją historyka Leszka Migrały, zawiera kilkanaście artykułów podejmujących regionalną tematykę historyczną. Publikacja ma charakter naukowy, a teksty w niej publikowane: artykuły, rozprawy oraz biogramy mają za zadanie promować bogatą historię Sądecczyzny.

 

Teksty napisali historycy. Stanisław A. Sroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął temat „Stary i Nowy Sącz w stosunkach polsko-węgierskich w późnym średniowieczu”, Anna Florek z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu opisała „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi na wystawie dzieł Sztuki z klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Leszek Migrała opracował natomiast „Przemówienia Bolesława Barbackiego w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Nowym Sączu”, posiłkując się dostępnymi materiałami z lat 30. XX wieku.

 

– Chcielibyśmy, aby „Studia Sandecjana” promowały publikacje oryginalne, a nie te, które są wtórnymi. Bardzo nam zależy na tym, aby sięgać do zupełnie nowych dziedzin badawczych. Chcielibyśmy też, by te zjawiska które dokonały się w Sądecczyźnie w dawnych czasach, a które dowodzą jej modernizacji, zostały opisane na kartach nowego czasopisma – mówi jeden z recenzentów publikacji, prof. dr hab. Julian Dybiec, a zarazem autor tekstu „Drukarstwo i księgarstwo sądeckie pierwszej połowy XX wieku (cz. I lata 1900 – 1918).

 

Ponadto w publikacji znajdziemy artykuły przedstawiające postacie: Ks. Józefa Atłasa, sądeckiego artysty malarza Alberta Załuskiego oraz artystki Grażyny Petryszak. Książka zawiera również tzw. Zapiski kronikarskie, czyli „Najważniejsze wydarzenia kulturalne na Sądecczyźnie w 2019 roku”. Na okładce książki widnieje widok ogólny Nowego Sącza 1817 r. (fragment), autorstwa Franciszka Vendruszki, z Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

Radę Naukową wydawnictwa tworzą: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. dr hab. Julian Dybiec, prof. dr hab. Franciszek Leśniak, dr hab. Jan Wnęk. Publikacja będzie miała charakter rocznika.

 

Promocja wydawnictwa „Studia Sandecjana” odbędzie się na żywo, (17 grudnia) czwartek o godz. 17.00 na kanale Muzeum Okręgowego na YouTube oraz na Facebooku.

 

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować