Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 2 stycznia 2024 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego związanego z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker przedłużył tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką na okres od 4 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 2 stycznia 2024 r.

Utrzymano dotychczasowy zakres ruchu granicznego w obecnie funkcjonujących przejściach granicznych.


Wykaz funkcjonujących przejść granicznych znajduje się tutaj.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach.


Źródło: MSWiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować