Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Na limanowskim rynku można obejrzeć wystawę IPN pn. „TU rodziła się solidarność„

Na limanowskim rynku można obejrzeć wystawę IPN pn. „TU rodziła się solidarność„

W środę 15 września 2021 r. na rynku w Limanowej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pn. „TU rodziła się Solidarność”. Plenerowa wystawa utworzona została w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności oraz wpisuje się w cykl regionalnych wystaw przedstawiających korzenie ruchu społecznego i związkowego „Solidarności”. Prezentuje też w ujęciu ogólnopolskim i lokalnym rozwój oraz spuściznę buntu polskich robotników, który rozpoczął się latem 1980 r.

Wydarzenie zgromadziło wielu gości, w tym przedstawicieli Małopolskich Organizacji Związków Rolniczych i Robotniczych, NSZZ Solidarność, oraz przedstawicieli władz samorządowych. W otwarciu wystawy uczestniczyli: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Członek Prezydium NSZZ RI ,,Solidarność” na szczeblu Krajowym, Stanisław Kyrc – Członek Zarządu Powiatu Wielickiego – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność”, Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Sekretarz Prezydium Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność”, Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, Jolanta Juszkiewicz – Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Agnieszka Siudak – Dyrektor biura poselskiego która przeczytała List Okolicznościowy od Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, oraz Krzysztof Kotowicz – Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność. Został również odczytany List od I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka.


Pomysłodawcą zorganizowania wystawy był Wojciech Włodarczyk, który też zainicjował zorganizowanie konkursu w szkołach podstawowych kl. 7 i 8 oraz w szkołach średnich na terenie Powiatu Limanowskiego. Organizatorem konkursu jest powiat pod Patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi. O patronaty wystąpimy również do Wojewody Małopolskiego i do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz zaprosimy do współorganizacji Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu limanowskiego.


Celem Konkursu będzie:
1. Popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z 40-leciem powstania NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność”
2. Budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej
3. Kształtowanie świadomości, postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym
4. Pobudzanie aktywności twórczej
5. Podkreślanie roli rolnika i polskiej wsi w życiu każdego obywatela
6. Zainteresowanie młodego pokolenia problemami wsi
7. Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o funkcji i roli związków zawodowych
8. Poznanie wpływu działalności osób zasłużonych na współczesną historię Polski
9. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
Założenia organizacyjne:
1. 15 wrzesień 2021 – ogłoszenie konkursu
2. Do 15 października 2021 – zamieszczenie na stronie powiatu oraz rozesłanie do szkół regulaminu konkursu.
3. 22-24 listopad – złożenie prac w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej
4. Do 30 listopada – powołanie komisji i przeprowadzenie oceny prac
5. 10 grudnia – wręczenie nagród podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w Limanowskim Domu Kultury z okazji finału konkursu, podsumowania wystawy ,,Tu rodziła się ,,Solidarność” , oraz otwarcia wystawy na okoliczność 40 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.


Wystawę „TU rodziła się Solidarność” na Limanowskim Rynku można zwiedzać do 15 października br.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować