Na terenie Gminy Podegrodzie rozpoczynają się trzy inwestycje drogowe

Gmina Podegrodzie poinformowała, że rozpoczęła trzy inwestycje drogowe na terenie swojej gminy. Są to:

Na terenie Gminy Podegrodzie rozpoczynają się trzy inwestycje drogowe
  • „Remont – modernizacja drogi gminnej Do Biela w miejscowości Brzezna – w ramach zadania inwestycyjnego „Droga do Biela w m Brzezna - modernizacja” cz. V. Prace obejmują m.in. poszerzenie jezdni, budowę chodników i zjazdów oraz odwodnienie drogi.
  • „Remont-modernizacja drogi gminnej Pazganówka w miejscowości Olszana cz. I w ramach zadania inwestycyjnego „Droga Pazganówka cz. I w m. Olszana – modernizacja” cz. VII. Prace polegają na wymianie nawierzchni asfaltowej, budowie poboczy i rowów oraz montażu oznakowania pionowego i poziomego.
  • „Remont-modernizacja drogi gminnej Zacisze w miejscowości Olszanka w ramach zadania inwestycyjnego „Droga gminna Zacisze w m. Olszanka – modernizacja” cz. VI. Prace dotyczą m.in. ułożenia nowej warstwy bitumicznej, budowy chodników i zatok autobusowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Inwestycje mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości gminy.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować