Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Na Turbaczu otwarto dyżurkę GOPR. Podczas wydarzenia wręczono promesy przedstawicielom ratownictwa górskiego z Małopolski

Na Turbaczu otwarto dyżurkę GOPR. Podczas wydarzenia wręczono promesy przedstawicielom ratownictwa górskiego z Małopolski

W piątek, 20 sierpnia uroczyście otwarto wyremontowaną dyżurkę terenową Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Turbaczu. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jednym z priorytetów samorządu województwa jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby wspierać wszystkie służby, które za nie odpowiadają. Od wielu lat takie wsparcie otrzymują m.in. jednostki ratownictwa górskiego. Tylko w ostatnich trzech latach przekazaliśmy GOPR-om blisko 3 mln zł. Warto przypomnieć, że w ramach Pakietu Medycznego II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej służby działające w naszym województwie na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa otrzymały dodatkowe 3 mln zł, z czego ponad ćwierć miliona trafiła właśnie do GOPR-ów – mówi marszałek Witold Kozłowski.


GOPR i TOPR we współpracy z Policją i Państwowym Ratownictwem Medycznym uczestniczy m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych, transporcie osób poszkodowanych i wymagających interwencji medycznej z terenów górskich oraz trudno dostępnych a także w wypadkach, w których niezbędne jest użycie technik linowych.


W trwającym obecnie stanie epidemii, ratownicy górscy pomagają także w dotarciu i ewakuacji osób z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19. Ponadto ratownicy górscy we współpracy z pomocą społeczną dostarczają żywność do osób starszych oraz chorych mieszkających w wysoko położonych i trudno dostępnych przysiółkach i domostwach.


Ratownicy górscy, żeby skutecznie działać dla zdrowia i życia ludzkiego muszą być w ciągłej gotowości, odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w nowoczesny, niezawodny sprzęt i ekwipunek osobisty. Niezależnie od natężenia ruchu turystycznego występują zdarzenia, w których niezbędna jest ich pomoc - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.


Województwo Małopolskie zrealizowało projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem zrealizowanego Projektu było wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jednostek ratownictwa górskiego oraz jednostek ratownictwa wodnego).


Całkowita wartość Projektu wynosiła 3 mln zł (współfinansowanie UE 100 %): w tym grupy ratownictwa górskiego otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokość 259 680 zł na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, urządzeń do dezynfekcji oraz na zakup aparatury medycznej.


W 2020 roku przekazaliśmy Grupie Podhalańskiej GOPR dotację w wysokości 350 tys. zł na remont dyżurki terenowej na Turbaczu. W tym roku dołożyliśmy dodatkowe 30 tys. zł na jej wyposażenie. Dziś widzimy efekty zrealizowanego projektu. Bardzo się cieszę, że nowo powstała dyżurka będzie służyć ratownikom, a także turystom tak licznie odwiedzającym okolice najwyższego szczytu Gorców – dodaje marszałek Witold Kozłowski.


Konieczność wyremontowania i urządzenia dyżurki Grupy Podhalańskiej GOPR w okolicach Turbacza wynikała z tego, iż jedyna ulokowana powyżej dolin dyżurka w Gorcach mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach schroniska PTTK. Składała się z ona dwóch niewielkich pokoi: ambulatorium i pomieszczenia mieszkalnego z aneksem kuchennym, niestety bez łazienki ani toalety.


W nowej dyżurce znajduje się garaż, wydzielone, niezależne od pozostałych pomieszczeń ambulatorium, dyżurka, pokój ratowników, łazienka, magazyn.


Okolice Turbacza są terenem wyjątkowo często odwiedzanym przez turystów i mieszkańców pobliskich miej­scowości, ponadto ze względu na centralne położenie masywu względem całej grupy górskiej Gorc, jest to optymalne miejsce wyjściowe do prowadzenia działań ratowniczych. W okolicy wyznaczone jest także lądowisko dla śmigłowców, które wielokrotnie służyło do ewakuowania poszkodowanych.


Podczas wydarzenia wręczono również promesy przedstawicielom ratownictwa górskiego z Małopolski. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące zakupy sprzętu ratowniczego, środków transportu i sprzętu do asekuracji oraz naprawy sprzętu.

  1. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 180 000,00 zł,
  2. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska - 36 000,00 zł,
  3. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka - 176 000,00 zł,
  4. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Podhalańska - 176 000,00 zł,
  5. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Podhalańska - 30 000,00 zł (wyposażenie dyżurki terenowej na górze Turbacz),
  6. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka - 32 000,00 zł.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować