Nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu rozpoczęło realizację „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2019 – 2020. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Poprzez realizację tego programu samorząd powiatowy pomaga w usuwaniu odpadów zawierających azbest zapewniając ich odbiór z terenu nieruchomości, pokrycie kosztów pakowania, załadunku i transportu azbestu oraz przekazania go na składowisko odpadów niebezpiecznych celem ich unieszkodliwienia. 

 

Samorząd zamierza w ramach wskazanego na wstępie programu usunąć i przekazać do unieszkodliwienia 3000 ton odpadów zawierających azbest z 1111 nieruchomości zlokalizowanych na obszarze powiatu nowosądeckiego.

 

Analogiczny program był realizowany w 2018 r. W ubiegłym roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 1727,61 ton odpadów zawierających eternit. Odpady pochodziły z 679 nieruchomości znajdujących się w powiecie Nowy Sącz. 

 

Nabór wniosków trwa przez cały rok. Druk wniosku można pobrać na stronie internetowej http://www.bip.nowosadecki.pl/ . Wniosek o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest może złożyć właściciel lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z działki (np. dzierżawca, najemca). 

 

Krajowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest zakłada, że problem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zostanie rozwiązany przed 2032 r. z powodu rakotwórczego działania eternitu.

 

Przebywanie w otoczeniu azbestu znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, chłoniaka, nowotworu krtani, żołądka, jelit, trzustki i jajników. Nie wolno usuwać eternitu samodzielnie. Jedynie profesjonalne przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem tego typu odpadów są wyposażone w sprzęt zapewniający ochronę przed pyłem azbestowym.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować