Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie gorlickim

W ubiegłym tygodniu Starosta Gorlicki Maria Gubała zaktualizowała umowy z nadleśnictwami: Gorlice, Łosie i Kołaczyce dotyczące sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie powiatu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie gorlickim

Umowy te opierają się na ustawie o lasach z 1991 r., która daje staroście możliwość delegowania swoich uprawnień do nadleśniczego Lasów Państwowych. W zamian za to, starosta musi zapewnić środki finansowe na realizację tego zadania.


Lasy prywatne zajmują znaczną część powierzchni powiatu gorlickiego i są podzielone między trzy nadleśnictwa: Kołaczyce (1300 ha), Łosie (2500 ha) i Gorlice (3800 ha).


Starosta podpisała aneksy do umów z nadleśniczymi tych nadleśnictw: Arturem Paczkowskim, Bartłomiejem Sołtysiem i Józefem Legutko. Spotkanie odbyło się przy udziale dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Marcina Janika.


Źródło: Starostwo Gorlice

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować