Nagrody starosty dla sportowców. Zgłoś kandydata do 30 września

Jeśli chcesz ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, musisz złożyć wniosek do 30 września 2023 r. Nagrody są przyznawane osobom, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe na poziomie międzynarodowym lub krajowym, a także trenerom i innym osobom zaangażowanym w działalność sportową na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Nagrody starosty dla sportowców. Zgłoś kandydata do 30 września

Wnioski mogą składać różne podmioty, takie jak jednostki sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organy samorządowe, osoby fizyczne i inne. Wzory wniosków znajdziesz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 313, lub możesz napisać na maila: trogowska@nowosadecki.pl.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować