Najnowocześniejsze urządzenie do szybkiej identyfikacji sepsy jest już w Pracowni Bakteriologicznej limanowskiego Szpitala

Trwają ostatnie procesy kalibracji urządzenia MALDI-TOF, które Pracownia Bakteriologiczna Szpitala Powiatowego w Limanowej otrzymała w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po zakończeniu instalacji oraz przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia dla pracowników laboratorium, urządzenie zostanie oddane do użytku. Nastąpi to najpóźniej do końca października.

Najnowocześniejsze urządzenie do szybkiej identyfikacji sepsy jest już w Pracowni Bakteriologicznej limanowskiego Szpitala

MALDI-TOF o wartości 1 mln złotych, to jedno z trzech urządzeń o przyznanie których Szpital wnioskował do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drugim urządzeniem jest aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Phoenix, który zostanie dostarczony i uruchomiony również najpóźniej do końca października. Phoenix pozwoli przyspieszyć identyfikację i wynik antybiogramu, umożliwi optymalne, szybkie i prawidłowe leczenie sepsy. Obydwa urządzenia będą ze sobą kompatybilne, co znacząco usprawni pracę laboratorium i przyspieszy diagnostykę dla naszych pacjentów. Do pracowni trafi również komora laminarna, która przeznaczona jest do pracy w warunkach sterylnych i wykorzystywana będzie w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej. Komora za zadanie chronić operatora i pomieszczenie laboratoryjne przed potencjalnym skażeniem lub zanieczyszczeniem wewnątrz obszaru roboczego.


Wszystkie trzy sprzęty są niezwykle przydatne i potrzebne, jednak należy podkreślić ogromne znaczenie jednego z nich. MALDI-TOF to sprzęt do tej pory dostępny tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której 31. Finał przebiegał pod hasłem Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! zakupiła aż 104 takie urządzenia. To sprzęt który dzięki połączeniu technologii spektrometru masowego z laserem, pozwala na identyfikację drobnoustrojów stanowiących przyczynę, dla której dochodzi do sepsy. To z kolei umożliwia skuteczniejszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego leczenia antybiotykami. Jest to niezwykle istotne, ponieważ sepsa to gwałtowna reakcja organizmu na zakażenie, często o nieprzewidywalnym przebiegu, obarczona dużym ryzykiem śmierci. To choroba w której szybka i trafna diagnostyka mikrobiologiczna znacznie podnosi możliwość wyleczenia i uratowania pacjenta. Nowy sprzęt gwarantuje przyspieszenie otrzymania wyników nawet do 24 godzin (do tej pory pełna diagnostyka trwała od 48 do 72 h), a to daje ogromną szansę na szybkie rozpoznanie czynnika zakażenia, a co za tym idzie na trafne leczenie.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować