Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Niebezpieczne balony

Niebezpieczne balony

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska zleciła sprawdzenie toksyczności balonów.

Poniżej krótka informacja na temat wyników przeprowadzonej kontroli.


Moda na wiele zabawek przychodzi i odchodzi, jednak balony wydają się ponadczasowe. Są bardzo lubiane przez dzieci i chętnie używane do dekoracji urodzinowych, czy choćby prostych zabaw i odbijania. Bogactwo wzorów, kształtów i kolorów dostępnych obecnie na rynku jest ogromne.

W procesie produkcji balonów lateksowych używane są m.in. N-nitrozoaminy, które służą do stabilizacji lateksu i powinny być wypłukane w trakcie procesu produkcyjnego.

Uwolnione N-nitrozoaminy i N-nitrozoaminy powstałe z uwolnionych związków ulegających N-nitrozowaniu są substancjami toksycznymi, uznanymi za rakotwórcze. Ich stosowanie jest zabronione w zabawkach przeznaczonych dla dzieci poniżej 36 miesięcy lub w innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust, jeżeli migracja substancji jest równa lub wyższa niż 0,05 mg/kg w odniesieniu do nitrozoamin i 1 mg/kg w odniesieniu do substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zleciłam zatem wszczęcie kontroli balonów i przeprowadzenie ich badań laboratoryjnych na obecność nitrozoamin. Wytypowanych zostało 10 partii balonów i aż trzy z nich przekroczyły normy zawartości ww. substancji.

Kwestionowane partie balonów pochodziły z Chin i zostały wycofane ze sprzedaży przez kontrolowanych przedsiębiorców. Pozostałe balony pochodziły z Unii Europejskiej (6 partii) i z Kolumbii (1 partia).

W trakcie używania balonów dzieci dotykają ich, wkładają do ust lub wdychają substancje, które się z nich ulatniają, przez co dochodzi do bezpośredniego kontaktu balonów ze skórą i śluzówką. W związku z poważnym ryzykiem przedostawania się do organizmów dzieci toksycznych substancji, zgodnie z obowiązującą procedurą, materiały z dwóch kontroli (trzecia na chwilę obecną jest jeszcze w toku) przekazałam Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem ewentualnego podjęcia dalszych działań. Mogą do nich należeć np. wycofanie wyrobów z obrotu, zakazanie udostępniania, odzyskanie, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, czy też nałożenie kary pieniężnej.

Zalecam, by zwracać szczególną uwagę podczas zakupów na jakość, wykonanie i pochodzenie tego typu zabawek. Wszystkie zakwestionowane przez nas ze względu na zawartość toksycznych substancji balony wyprodukowane zostały w Chinach. W oznakowaniu balonów powinien się znajdować znak CE, potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, jak również m.in. dane pozwalające na ich identyfikację, nazwa i adres producenta i importera, piktogram określający przeznaczenie wiekowe: czy też podane w języku polskim ostrzeżenia dotyczące m.in. ryzyka, spowodowanego połknięciem przez dzieci uszkodzonych lub nienadmuchanych balonów, zagrożenia udławieniem lub uduszeniem i konieczności używania ich pod nadzorem osoby dorosłej.

Przydatnym narzędziem do czerpania wiedzy na temat bezpieczeństwa zabawek i innych produktów jest funkcjonujący w obszarze Unii Europejskiej, ogólnodostępny system RAPEX.

Dostarcza on informacji o wyrobach, które z różnych powodów nie są bezpieczne dla użytkowników. Notyfikacje zawierają zdjęcia wraz z opisem nieprawidłowości i zagrożeń, które produkty stwarzają. Jest to system bardzo użyteczny dla każdego, ponieważ rodzic bądź opiekun może sprawdzić czy zabawka, którą jego dziecko się bawi lub którą chciałby kupić, jest bezpieczna.

Szczerze zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej wszelkich wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek.

Nasza siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Ujastek 7, można się też z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: 12 448-10-30, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl czy też przez ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.


MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Joanna Jahn-Machowska


Źródło: Materiał nadesłane do redakcji, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować