Pogoda - Sądeckie.pl



6

Dzisiaj jest: 06. 05. 2021
Do końca roku: 239 dni
Jakość Powietrza

Nowe pracownie do nauki zawodów W ZS Nr 1 w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej odebrane

Nowe pracownie do nauki zawodów W ZS Nr 1 w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej odebrane

20 kwietnia odbył się oficjalny odbiór nowych pracowni do nauki zawodów. W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej powstała pracownia budowlana, natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej pracownia gastronomiczna. Nowe pracownie to podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie efektywności procesu nauczania w naszych szkołach. Umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie zajęć praktycznych będą stanowiły niewątpliwy atut zarówno w czasie dalszej nauki jak i w rozmowach z potencjalnymi pracodawcami.

Inwestycja przy „Ekonomie” obejmowała zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej w celu utworzenia pracowni budowlanej, realizowana w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa


Wartość inwestycji: 674 674,86 zł brutto, w tym dofinansowanie 421 502,06 zł.


Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
  1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  2. roboty ogólnobudowlane,
  3. instalacje wewnętrzne: wod.-kan.,c.o., elektryczna, gazowa, wentylacji mechanicznej,
  4. instalacje zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, instalacja gazowa, instalacja elektryczna,
  5. odtworzenie nawierzchni z kostki wokół dobudowanego budynku oraz schody wejściowe


Zadanie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej to adaptacja pracowni gastronomicznej, realizowana w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.


Wartość inwestycji: 128 126,91 zł brutto, w tym dofinansowanie 68 000,00 zł.


Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
  1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz z demontażem urządzeń,
  2. roboty remontowo-budowlane, w tym m.in. wymiana terakoty na posadzkach, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian,
  3. przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.


Źródło: Powiat Limanowski

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować