„Nowe życie” punktu widokowego w Kaninie

26 kwietnia, miał miejsce uroczyste odbiór inwestycji polegającej na podniesieniu atrakcyjności turystycznej punktu widokowego w Kaninie.

„Nowe życie” punktu widokowego w Kaninie

Projekt o nazwie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim” został zrealizowany w ramach środków pochodzących z Lokalnej Grupy Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. W oficjalnym odbiorze uczestniczyli:

  • Starosta Limanowski Mieczysław Uryga
  • Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Wojciech Włodarczyk i Józef Jaworski
  • Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Przedsiębiorczości Paweł Tokarczyk wraz z pracownikiem wydziału, Agnieszką Mróz
  • Ze strony Inwestora, Ewa Pawlak

W ramach tego zadania dokonano następujących działań w celu poprawy atrakcyjności turystycznej punktu widokowego w Kaninie:

  • Utwardzenie terenu działki pod punkt widokowy
  • Stworzenie 4 miejsc do parkowania samochodów
  • Wykonanie i montaż 4 sztuk mini wiat drewnianych z koszami
  • Wykonanie i montaż drewnianego ogrodzenia z bali drewnianych
  • Zakup i montaż podwójnej lunety widokowej

Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła 250 000 zł, a dofinansowanie stanowiło 63,63% tej kwoty.

Realizatorem tego zadania była firma FHU Drwal Eksport Import Matonog Józef z Zubrzycy Górnej.

Projekt był realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warto przypomnieć, że punkt widokowy w Kaninie został w 2019 roku utwardzony i wyposażony w jedną altanę dla turystów, tablicę turystyczną z panoramą widokową, stojak na rowery oraz ławostół.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować