Nowosądeckie Forum Młodzieży obradowało po raz pierwszy w nowej kadencji

Nowosądeckie Forum Młodzieży obradowało po raz pierwszy w nowej kadencji

W dniu 31 października 2019 r. w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie Nowosądeckiego Forum Młodzieży. Nowosądeckie Forum Młodzieży jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, dlatego prezydent wziął udział w obradach i wręczył uczniom powołania do NFM. 

 

Ludomir Handzel podziękował młodzieży za zaangażowanie i zainteresowanie sprawami lokalnej społeczności. Prezydent podkreślił, że chciałby wsłuchiwać się w ich głos i zachęcił zebranych do aktywnego działania na rzecz Nowego Sącza. 

 

Podstawowym celem NFM jest spieranie i reprezentowanie zbiorowych interesów młodzieży Nowego Sącza. Nowosądeckie Forum Młodzieży pozwala na wymianę poglądów i opinii oraz podejmowanie inicjatyw we wszelkich sprawach dotyczących młodzieży. 

 

Członkowie NFM zostali powołani spośród aktywnych społecznie i samorządowo uczniów szkół w Nowym Sączu. Do Nowosądeckiego Forum Młodzieży zostali wybrani Katarzyna Śmigowska, Paulina Stafińska, Gabriela Marszałek, Klara Grewenda, Jakub Belski, Jakub Kruczek, Jakub Kościółek, Jakub Machowski, Grzegorz Ormiański oraz Anna Filipów. Przewodniczącym NFM został wybrany Jakub Belski, natomiast rolę wiceprzewodniczącego będzie pełnił Grzegorz Ormiański.

 

Nowosądeckie Forum Młodzieży będzie funkcjonowało do rozpoczęcia I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza, która rozpocznie prace od 1 stycznia 2020 r. W grudniu 2019 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza, które były głównym tematem spotkania w dniu 31 października 2019 r.

 

Źródło i Fot. UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować