Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Nowy pawilon i zmodernizowane oddziały sądeckiego Szpitala Specjalistycznego uroczyście otwarte

Nowy pawilon i zmodernizowane oddziały sądeckiego Szpitala Specjalistycznego uroczyście otwarte

W piątek, 17 września uroczyście otwarto nowy pawilon i zmodernizowane oddziały Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wartość tej inwestycji to blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 to Fundusze Europejskie. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Sejmiku Wojciech Skruch, a także radni województwa: Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz, Stanisław Pasoń i Piotr Lachowicz.

Zdowie Małopolan jest dla nas priorytetem, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu to wielkie wydarzenie i ogromna inwestycja w służbę zdrowia - blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Rozwój tej placówki to również ogromna szansa na poprawę standardu i jakości usług medycznych w Małopolsce. Szpital, w ramach wsparcia z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, otrzymał też wsparcie w kwocie prawie 7,5 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Ale to nie wszystko. Dodatkowe 1,5 mln zł w ramach Pakietu Medycznego 3 również trafi to tej sądeckiej placówki - mówi marszałek Witold Kozłowski.


W ramach projektu wybudowano nowy pawilon ginekologiczno-położniczy, kotłownię, a także nastąpiła zmiana lokalizacji istniejących oddziałów/poradni i zmodernizowano istniejące budynki (w tym dostosowanie do przepisów) z przeznaczeniem na oddziały: Pulmonologii, Psychiatrii, Chorób Zakaźnych, Otorynolaryngologiczny, Rehabilitacyjny, Geriatryczny, Pediatryczny, Chirurgiczny dla Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Onkologii Klinicznej oraz poradnie: Ginekologicznej, Zaburzeń i Wad Rozwojowych dzieci, Chirurgii Urazowo-Orotopedycznej, Preluksacyjnej, Rehabilitacyjnej, Pracowni Fizjoterapeutycznej, POZ i dróg wewnętrznych.


Inwestycja zakłada też realizację działań konsolidacyjnych, poprzez przeniesienie Poradni Rehabilitacyjnej i Pracowni Fizjoterapii z budynku przy ul. K. Wielkiego 4 do Zespołu Poradni Specjalistycznych. Konsolidacja pozwali obniżyć koszty utrzymania obiektu, koszty transportu i koszty osobowe obsługi i rejestracji pacjentów.


Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu należy do sieci szpitali o III stopniu referencyjności Oddziału Neonatologii i IT. Teraz w jednym pawilonie zostanie umieszczony Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Ginekologii Onkologicznej, Neonatologiczny z IT oraz poradnia Ginekologiczna i Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci.


Szpital zakupił też nowy sprzęt medyczny adekwatny do zakresu udzielanych świadczeń. Trafi on m.in. na wyposażenie 2 nowych oddziałów: rehabilitacyjnego i geriatrycznego, gdzie w odpowiedzi na zidentyfikowany deficyt podaży tych świadczeń, zostanie poszerzona oferta medyczna. Dzięki Funduszom Europejskim możemy realizować inwestycje, które służą mieszkańcom Małopolski, ale również odwiedzającym nasz region turystom - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.


Wszystkie oddziały zostały doposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. aparaty USG - w tym aparat USG 4 D dla ginekologii, respiratory, defibrylatory, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, kardiomonitory, aparaty EKG, a także nowe łóżka, szafki przyłóżkowe, inkubatory dla wcześniaków, fotele dla rodziców i meble medyczne.


Wartość inwestycji to blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a ponad 31 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować