Nowy Sącz: Angaże dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza ustalono podwyższone wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, które Rada Miasta przyjęła uchwałą w dniu 14 lipca 2022 r.

Nowy Sącz: Angaże dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej oraz z osobami prowadzącymi Rodzinne Domy Dziecka, wręczając im aneksy do umów podwyższające wynagrodzenie.


W trakcie spotkania, zwrócił uwagę na fakt, że pomimo trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej podjął decyzję o podniesieniu wynagrodzenia dla osób trudniących się zawodowo rodzinną pieczą zastępczą. Podkreślił również jak ważną jest rola jaką na co dzień wypełniają oraz szacunek jakim darzy ich codzienny wysiłek w wychowywaniu dzieci.


Aktualnie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawarte są:

- 4 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi,

- 3 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi specjalistycznymi,

- 4 umowy z osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka

- 1 umowa na prowadzenie pogotowia rodzinnego

w których wychowuje się 60 dzieci.


Z uwagi na wyjazdy wakacyjne rodziców zastępczych w spotkaniu uczestniczyło 5 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinne domy dziecka wraz z wychowankami. Pan Prezydent wręczył rodzinom także bony na lody oraz poczęstował dzieci lizakami.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować