Nowy Sącz: Będzie dotacja do remontu ul. Zalesie oraz stabilizacji osuwiska

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie remontu ul. Zalesie i stabilizacji osuwiska, miasto Nowy Sącz przeprowadziło szereg prac związanych z poprawą stanu technicznego drogi i zabezpieczeniem terenu przed dalszymi uszkodzeniami.

Nowy Sącz: Będzie dotacja do remontu ul. Zalesie oraz stabilizacji osuwiska

W ramach zadania o nazwie: "Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280 - 0+370" wykonano między innymi:

- niwelację terenu

- roboty teletechniczne i energetyczne

- palowanie

- oczep

- przepust

- kaskady i umocnienia wylotów przepustu

- drenaż francuski

- warstwy konstrukcyjne drogi

- korytka

- barierę energochłonną

- kanalizację deszczową

- ułożenie krawężnika

- prace porządkowe


Dzięki tym pracom droga jest bezpieczniejsza i lepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców i użytkowników.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować