Nowy Sącz: Bezpłatne przesiewowe badanie wzroku u dzieci

Prezydent Ludomir Handzel zaprasza rodziców z dziećmi/młodzieżą zamieszkałych w Nowym Sączu do skorzystania z bezpłatnego komputerowego badania okulistycznego i konsultacji specjalistycznej.

Nowy Sącz: Bezpłatne przesiewowe badanie wzroku u dzieci

Oferta skierowana jest do dzieci/młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, które nie noszą okularów korekcyjnych oraz nie są w procesie leczenia okulistycznego. Wymagane jest także oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego zawierającego zgodę na konsultacje okulistyczną.


Jak się zarejestrować?

Rejestracja będzie prowadzona od 20 października, w godz. 9 - 16, pod numerem telefonu:

(18) 443-64-37

(18) 448-83-72

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.


Badanie okulistyczne wraz z konsultacją okulisty odbędzie się w dniach i godzinach ustalonych podczas rejestracji , w terminie od 20 października do 16 grudnia, lub do wyczerpania limitu miejsc.


Miejsce realizacji zadania to Przychodnia Specjalistyczna INTER-OPTICA Sp. Cywilna przy ul. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu. Nie jest wymagane skierowanie.


Jakie badania zostaną przeprowadzone?

badanie wad wzroku

badanie ostrości wzroku

wad refrakcji

sprawdzenie zeza

badanie dna oka

ocena widzenia obuocznego


Przeprowadzona również zostanie edukacja dla rodzica/ opiekuna dziecka dotycząca higieny oczu oraz wpływu środowiska życia na zdrowie oczu.


W przypadku stwierdzenia wad wzroku, uczestnik zadania otrzyma zaświadczenie o stwierdzonej wadzie, dalsze zalecenia, wskazanie pisemne parametrów szkieł korekcyjnych.


Wymagane dokumenty:

Na konsultacji rodzic okazuje dowód osobisty. Zobowiązany jest on również do okazania pracownikowi przychodni dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania dziecka np. Karta Nowosądeczanina lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnego udziału w badaniu profilaktycznym.


Rodzic musi okazać dokument potwierdzający, że zamieszkuje w Nowym Sączu wraz z pisemnym oświadczeniem, że dziecko również zamieszkuje z nim w Nowym Sączu.


Zadanie jest w całości finansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.


Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować