Nowy Sącz: Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych

Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych płatnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r., tj. z 1/3 opłaty należnej w 2021 roku.

Nowy Sącz: Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych

Przedsiębiorcom, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli jednorazowo opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia, przyznaje się zwrot 1/3 części pobranej opłaty.


Zwrot opłaty następuje na wniosek przedsiębiorcy, który należy składać w tut. Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz ul. Rynek 1 lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Rynek 22.


Oprócz powyższego przedłuża się termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2021 r.


Powyższe zwolnienia i ulgi dotyczą przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).


Formularz wniosku do pobrania na stronie https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/24836


Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować