Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

Nowy Sącz: Prezydent wystąpił do Wojewody o objęcie miasta szczególną ścieżką możliwości odbudowy

Nowy Sącz: Prezydent wystąpił do Wojewody o objęcie miasta szczególną ścieżką możliwości odbudowy

Powtarzające się od kilku tygodni cyklicznie anomalia pogodowe spowodowały duże straty i zniszczenia w mieniu komunalnym i prywatnym w mieście Nowy Sącz. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel przedstawił pakiet informacyjny o działaniach dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzek Kamienica, Łubinka i Dunajec, które były podejmowane we wcześniejszym czasie.

W 2019 roku wystosowaliśmy pismo o zainteresowanie ciekami wodnymi miasta nad m.in. Kamienicą do Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Tutaj jest kwestia uruchomienia remontów tych progów. Jest już niezbędna koncepcja. Miała być w 2019 roku zlecona przez Wody Polskie. Środki są dostępne na ten cel i można by rzekę Kamienica uporządkować – informuje prezydent.
W styczniu 2020 roku została spisana z Wodami Polskimi Notatka Służbowa dotycząca Potoku Łubinka.
Poniżej zestawienie działań, które były podejmowane w dniach 24 czerwca, 11, 15, 16 i 18 lipca, na terenie miasta Nowego Sącza.
Na ul. Witosa zostały ściągnięte potężne siły. Przejezdność została przywrócona wczoraj. Dzisiaj z kolei na ul. Barskiej. Ten niebezpieczny fragment na wlocie do ul. Grabowej już został załatany nowym asfaltem. Docelowo cała ul. Grabowa musi zostać przebudowana. Całość nawierzchni zostanie wymieniona. Oczywiście zgłoszone zostało wszystko do szkód powodziowych. Mam nadzieję, że te komisje się wkrótce odbędą i będziemy mogli w trybie pilnym przystąpić do usuwania tych skutków. Dzisiaj odbyła się komisja złożona z Wód Polskich i Nadzoru Budowlanego, która ma określić ruchy o które wnioskowałem, wyburzenia niektórych instalacji, które powodowały blokowanie przepływu wody w nurcie Potoku Naściszówka. Mam nadzieję, że dostaniemy taką zgodę i mosty powodujące takie problemy zostaną przebudowane albo wręcz usunięte – informuje włodarz miasta.


16 lipca prezydent wystąpił do Wojewody Małopolskiego, żeby w Nowym Sączu zastosować szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.


Chcemy specjalnej ścieżki możliwości odbudowy, żeby to nie odbywało się w normalnym trybie pozwolenia na budowę tylko żeby można było skorzystać z tej szczególnej ścieżki odbudowy mienia komunalnego i prywatnego – dodaje Ludomir Handzel.

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować