Podpisano umowę na poprawę stanu ekologicznego Kamienicy Nawojowskiej

PGW Wody Polskie w dniu dzisiejszym 23.09.2022 r. podpisały umowę na realizację inwestycji na rzece Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu. Działania te mają na celu poprawę stanu ekologicznego wód płynących rzeki Kamienicy Nawojowskiej oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. Prace zakończą się już w styczniu 2023 roku.

Podpisano umowę na poprawę stanu ekologicznego Kamienicy Nawojowskiej

Inwestycja obejmuję przebudowę trzech progów - drugiego, trzeciego i piątego, licząc od ujścia Kamienicy do Dunajca. Przebudowa progu drugiego i trzeciego, będzie polegała na wykonania pochylni kamiennej z bystrotokiem oraz centralnego kanału migracyjnego dla ryb. Na trzecim progu zostanie wykonana przepławka o konstrukcji ryglowo-szczelinowej.


W 2021 Wody Polskie uzyskały ok. 10 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kolejne 12 mln zł zostaną zabezpieczone ze środków własnych Wód Polskich. Prowadzone prace będą się odbywały na działkach Skarbu Państwa i nie będą się wiązały z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców.


Niedawno za prace o zbliżonym charakterze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało nagrodę Międzynarodowej Konferencji Fish Passage 2022. Światowi eksperci docenili prace Gospodarstwa na rzecz nowoczesnego podejścia do udrożnienia barier migracyjnych na Białej Tarnowskiej oraz Wisłoce i jej dopływach.


Jednocześnie przypominamy uprzedzając częste zapytania, że zagospodarowanie brzegów rzeki pod kątem odpoczynku i rekreacji nie leży w gestii Wód Polskich lecz władz miasta. Mowa tutaj o budowie ścieżek pieszo - rowerowych, elementów małej architektury oraz innych obiektów służących mieszkańcom.


Źródło: Wody Polskie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować