Nowy Sącz: Budżet Obywatelski na 2024. Do dyspozycji mieszkańców Miasta przeznaczono kwotę blisko 4 mln zł

14 lipca 2023 r. weszła w życie Uchwała nr LXXXIV/1007/2023 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W związku z tym, w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza pojawiło się kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest to, że w tym roku mieszkańcy mogą zgłaszać nie tylko projekty osiedlowe, ale również ogólnomiejskie.

Nowy Sącz: Budżet Obywatelski na 2024. Do dyspozycji mieszkańców Miasta przeznaczono kwotę blisko 4 mln zł

17 lipca 2023 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel określił szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na 2024 rok wraz z kwotami przypadającymi dla każdego osiedla. Przyjął Zarządzenie nr 717/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu realizacji procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2024 oraz wysokości środków na pulę ogólnomiejską oraz na pule osiedlowe.


Oto szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok dla miasta Nowego Sącza:

25 lipca do 7 sierpnia 2023 r. – nabór projektów;

od momentu wpływu wniosków do 14 września 2023 r. – weryfikacja projektów;

do 20 września 2023 r. – publikacja wyników weryfikacji formalnej i merytorycznej;

21-25 września 2023 r. – składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

do 4 października 2023 r. – rozpatrywanie odwołań;

do 5 października 2023 r. – podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie;

od 13 października do 20 października 2023 r. – głosowanie;

do 31 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania;

do 31 maja 2025 r. – opracowanie raportu z realizacji budżetu obywatelskiego i podanie go do publicznej wiadomości.


Na realizację zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok dla miasta Nowego Sącza przeznaczono łącznie 3 900 060 zł. Kwota ta została podzielona na dwie części: połowa, czyli 1 950 030 zł, przeznaczona jest na projekty ogólnomiejskie, a druga połowa, również 1 950 030 zł, na projekty osiedlowe. Kwoty przeznaczone na poszczególne osiedla są różne i mieszkańcy mogą je rozdysponować według własnego uznania. Należy pamiętać, że kwota przypadająca dla danego osiedla stanowi maksymalny szacunkowy koszt jednego projektu składanego na danym osiedlu.


Pełna lista kwot dla poszczególnych osiedli znajduje się poniżej.

Barskie - 72 386 zł

Biegonice - 138 505 zł

Centrum - 26 628 zł

Chruślice - 28 369 zł

Dąbrówka - 74 399 zł

Falkowa - 92 395 zł

Gołąbkowice - 80 953 zł

Gorzków - 69 417 zł

Helena - 129 281 zł

Kaduk - 63 582 zł

Kilińskiego - 14 989 zł

Kochanowskiego - 130 421 zł

Millenium - 51 137 zł

Nawojowska - 102 125 zł

Piątkowa - 58 705 zł

Poręba Mała - 125 941 zł

Przetakówka - 89 767 zł

Przydworcowe- 45 080 zł

Stare Miasto - 40 180 zł

Szujskiego - 58 487 zł

Westerplatte - 42 609 zł

Wojska Polskiego - 93 764 zł

Wólki - 98 425 zł

Zabełcze - 75 879 zł

Zawada - 146 606 zł


Treść Zarządzenia nr 717/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu realizacji procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2024 oraz wysokości środków na pulę ogólnomiejską oraz na pule osiedlowe znajdą Państwo na stronie www.bip.malopolska.pl/nowysacz/


Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować