Nowy Sącz: Urząd Miasta reaguje na sygnały mieszkańców w sprawie wycinki drzew

Urząd Miasta Nowego Sącza reaguje na sygnały mieszkańców dotyczące wycinki drzew na skarpie pomiędzy ulicami Czarnieckiego i Szwedzką. Dlatego też 31 sierpnia, odbyła się w ratuszu konferencja prasowa z udziałem wiceprezydent Magdaleny Majki, a także Piotra Lachowicza, sekretarza miasta oraz Grzegorza Tabasza, dyrektora Wydziału Środowiska UM.

Nowy Sącz: Urząd Miasta reaguje na sygnały mieszkańców w sprawie wycinki drzew

Pisemną informację o wycince, związanej z modernizacją linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, otrzymał Wydział Środowiska UM 25 sierpnia. Zgłoszenie od mieszkańców zawierało również dokumentację zdjęciową z samej wycinki, w tym fotografie drzew z gniazdami ptaków.


Ponadto mieszkańcy zgłaszali nam również uwagi zarówno w formie telefonicznej, jak i elektronicznej dotyczącej dalszego stanu skarpy oraz stabilności ich domów wybudowanych w latach 30 - tych ubiegłego wieku - wyjaśniał Piotr Lachowicz.


Choć modernizacja prowadzona jest przez PKP PLK S.A, Urząd Miasta Nowego Sącza zainteresował się sprawą, zaś fakt prowadzenia wycinkipod inwestycję związaną w okresie lęgowym ptaków został potwierdzony przez Straż Miejską stosownym materiałem zdjęciowym oraz notatką służbową. Funkcjonariusze SM nie odnotowali przy tym obecności osoby/osób sprawujących nadzór przyrodniczy nad wycinką.


Jako samorząd popieramy stworzenie szybkiego połączenia Nowego Sącza z Krakowem, ale chcemy, aby inwestycja ta odbywała się z przestrzeganiem elementarnych zasad prawa oraz określonych procedur - tłumaczył Grzegorz Tabasz.


Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestię wycinki w okresie lęgowym trwającym do 15 października i brak obecności wymaganych w tym czasie specjalistów a więc ornitologa, chiropterologa i dendrologa.


Inwestycja jest realizowana przez Polskie Linie Kolejowe na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie. Określił on szczegółowo warunki oraz zasady na jakim ma się odbywać ta inwestycja pod względem przyrodniczym. Niestety w tym przypadku inwestor nie dotrzymał warunków zawartych w decyzji środowiskowej - zaznaczył dyrektor Tabasz.


Dodał również, że w związku z możliwością popełnienia przestępstwa z art. 181 kodeksu karnego oraz niedotrzymania warunków wspomnianej wyżej decyzji środowiskowej o Wydział Środowiska wystosował w tej sprawie pismo doRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Zgodnie z art. 302 KPK jako jednostka samorządu terytorialnego powiadomiliśmy również policję - wyjaśnił Piotr Lachowicz.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować