Nowy Sącz: W formie online odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu "STOP POWODZI"

Nowy Sącz to kolejne, po Krakowie, miejsce spotkania w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). W pięciu omawianych tu 10 lutego obszarach problemowych (zlewnie: Soły, Skawy, Górnego i Dolnego Dunajca oraz Dolina Białej Tarnowskiej) przewidziano do realizacji w sumie blisko 200 różnych działań. Była to druga okazja do dyskusji o ochronie przeciwpowodziowej w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.

Nowy Sącz: W formie online odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu "STOP POWODZI"

Zarząd Zlewni Nowy Sącz obejmuje siedem nadzorów wodnych: w Grybowie, Limanowej, Muszynie, Nowym Targu, Nowym Sączu, Zakopanem i Tarnowie. W projekcie aktualizacji PZRP dominują dla tego obszaru typowo lokalne działania techniczne (budowa, rozbudowa, remonty i ulepszenia urządzeń hydrotechnicznych), należy jednak pamiętać, iż podobnie jak na innych terenach górskich i podgórskich wpływa to na zmniejszenie zagrożenia powodziowego na obszarach położonych w dole większych rzek. – Dobre rozpoznanie lokalnych uwarunkowań i oczekiwań to jeden z naszych priorytetów. Jest to szczególnie ważne przy planowaniu działań ochronnych dla mieszkańców terenów górskich i wyżynnych, żyjących na co dzień w cieniu zagrożenia powodziowego. Bacznie wsłuchujemy się przy tym w głos środowisk ekologicznych – staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w przyrodę. Nierzadko na ternach inwestycyjnych udaje nam się nawet zwiększyć bioróżnorodność –  powiedziała Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca  Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.


Przede wszystkim Biała Tarnowska 

Aktywność ZZ Nowy Sącz od lat koncentruje się przede wszystkim wokół liczącej niewiele ponad 100 km długości (pow. dorzecza: 983,3 km²) rzeki Biała Tarnowska. Ten spływający w kierunku północnym i północno-wschodnim, prawy dopływ Dunajca wymaga stałych działań polepszających bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych powodziowo terenów. W obecnym cyklu planistycznym PZRP, których projekty są właśnie konsultowane, to na tej rzece przewidziano 90 działań za prawie 250 mln zł. W tej liczbie jest przede wszystkim budowa prawego i lewego wału rzeki w m. Tarnów (odpowiednio za: za ponad 9,3 mln zł i ponad 11,1 mln zł) oraz rozbudowa lewego i prawego wału rzeki w miejscowości Tuchów (8 mln zł). Z kolei 7 mln zł będzie kosztowało wdrożenie realizowanego m.in. przez ZZ Nowy Sącz systemu monitoringu oraz sterowania systemowego obiektów hydrotechnicznych znajdujących się w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.


W centrum także troska o środowisko

Obecnie na tym obszarze, prócz bieżących prac utrzymaniowych, realizowany jest prośrodowiskowy projekt pn. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”. Działania te mają na celu likwidację lub modernizację istniejących barier migracyjnych oraz renaturyzację fragmentów koryta rzeki. Ryby, by mogły się rozwijać i żyć, potrzebują dostępu do kamienistego lub żwirowego podłoża. Koryta o takim podłożu występują w górnej części zlewni, ale dostęp do nich blokowały liczne progi i stopnie wodne zlokalizowane wzdłuż biegu rzeki. Likwidacja barier tworzy sprzyjające warunki życia i swobodnego przemieszczania się ryb. Działania zwiększają bioróżnorodność doliny rzeki poprzez odtworzenie siedlisk, liczebności rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz mają pośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.


Troska o stan lokalnych strumieni i potoków

Znaczenie zdecydowanie bardziej lokalne, lecz bardzo ważne dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców mają takie działania jak np. realizowane obecnie zadanie polegające na zabudowie koryta potoku Młyniska w ścisłym centrum Zakopanego czy będące obecnie w fazie przygotowania do realizacji zadanie związane z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Dąbrówka w Nowym Sączu.


Pełne wykazy, m.in. obszarów problemowych i usystematyzowanych na różne sposoby list planowanych działań wraz ze szczegółowymi danymi znajdują się na stronie www.stoppowodzi.pl w zakładce „Projekty aPZRP dla obszarów dorzeczy”.


Razem powiedzmy Stop Powodzi

Projekty aktualizowanych PZRP podlegają konsultacjom społecznym od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Już 16 i 17 lutego w Gliwicach i Pszczynie, a 9 i 10 marca odbędą się debaty w Gorzowie Wlkp. i Poznaniu. Spotkania konsultacyjne zakończą się 26 i 27 maja w Elblągu i Słupsku. Rejestracja rozpoczyna się ok. 3 tygodnie przed konkretnym spotkaniem na stronie www.stoppowodzi.pl. Konsultacje w lutym i marcu, ze względu na sytuację epidemiczną, odbywają się w trybie online. Jeśli obostrzenia zostaną zniesione, spotkania powrócą do tradycyjnej formuły.


Źródło: PGWWP

Zobacz Również

Komentarze


Marco Polo ~ 3 lata temu

0

Kto ku...a wymyśla te hasła "STOP POWODZI" a to powódź znaki toleruje ?


Zaloguj sie aby komentować