Władze miasta zapraszają do udziału w Nowosądeckim Konkursie Języka Włoskiego

Prezydent Ludomir Handzel serdecznie zaprasza do udziału w Nowosądeckim Konkursie Języka Włoskiego

Władze miasta zapraszają do udziału w Nowosądeckim Konkursie Języka Włoskiego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza w roku szkolnym 2023/2024 oraz mieszkańców Nowego Sącza w wieku 15-24 lat, którzy są miłośnikami języka włoskiego.

Wspólna inicjatywa Nowego Sącza i gminy Tropea

W porozumieniu z Burmistrzem gminy Tropea Giovanni Macri, w ramach umowy o współpracy pomiędzy Nowym Sączem a Tropea, powstała inicjatywa dot. organizacji w Nowym Sączu konkursu języka włoskiego w celu realizacji polsko-włoskich wymian edukacyjno-kulturalnych.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju i motywowanie do pogłębiania umiejętności językowych, stosowanie zdobytej wiedzy językowej w praktycznym działaniu, pobudzanie zainteresowania i pogłębianie wiedzy o języku włoskim, promowanie nauczanie języka włoskiego, rozwijanie poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Na czym polega konkurs?

Zadania konkursowe polegają na rozumieniu tekstu pisanego, test leksykalno-gramatyczny oraz test sprawdzający wiedzę o cywilizacji i kulturze Włoch, z uwzględnieniem wiadomości o mieście partnerskim Nowego Sącza – Tropea. Konkurs będzie obejmował podstawę programową nauczania przedmiotu języka włoskiego w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej na poziomie językowym A2/B1.

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Wypełniony FORMULRZ ZGŁOSZENIOWY należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie „Nowosądecki konkurs j. włoskiego” w terminie nieprzekraczalnym do 29 lutego 2024r. lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miasta Nowego Sącza (ESP) na platformie e-PUAP: /os335l9icx/skrytka

Regulamin konkursu, warunki uczestnictwa, kryteria kwalifikowania uczestników oraz warunki uzyskiwania tytułu finalisty lub laureata są dostępne tutaj. Zachęcamy Państwa by poinformować o konkursie uczniów i ich rodziców (gdy uczeń jest niepełnoletni) oraz mieszkańców Nowego Sącza, którzy samodzielnie uczą się języka włoskiego, mieszkali we Włoszech lub których rodzice są z pochodzenia Włochami. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyjazdu zagranicznego do miasta partnerskiego Tropea (region Kalabria).

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować